DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 143 —


Nu kr. financijalno ravnateljstvo kao prvo molbena oblast
nije molbu uvažilo, s razloga, što šteta od hrastove medljike
nije spomenuta medju onima taksativno nabrojenima u §. 49,
zak. čl. XLIV: 1883.


Tom sušenju nije ali kako je vlastelinstvo mislilo i kako
se je obćenito držalo uzrok medljika, nego gusjenic a
četnjak a (Cnethocampa processionea), gubar a (Ocneria
dispar) i dr; koje su zadnje tri godine upravo harale šnme^
brsteć lišće od ranoga proljeća do kasne jeseni.


Da je tomu tako, dokazao je sudrug g. šumarski nadzornik
Bogoslav Kosović u broju 11. o. 1. od god. 1910., pod naslovom:
„Medljika i uzroci sušenja hrašća u Hrvatskoj."


Prema tomu trebali su svi šumoposjednici, čijim su šumama
usljed gusjenica silne štete nanesene, da pravodobno zamole
odpis poreza, jer se isti kako ću kasnije navesti, oprašta za
one šume, koje su zaražene četnjakom i gubarom.


Prije nego li predjem na sam propisani postupak, smatram
nuždnim, da ovdje navedem njekoje zakonite ustanove, koje se
tiču te porezovne pogodnosti.


Glede zemljarine, što se posjednicima godišnje razpisuje,
zajamčuje zak. čl. XLIV: 1883. više vrsti pogodnosti.
Pogodnosti su obzirom na njihovo vrieme dvovrstne:


1. takove, koje glase samo na jednu godinu;, i
´2. takove, koje glase na više godina.
K prvim pogodovnostima spadaju slučajevi elementar nih
šteta, ak drugima privremeni oprosti.


Iznimku sačinjava samo opustošenje šuma požarom, koje,
akoprem je elementarna šteta, daje ipak pravo na popust poreza
zemljarine na više godina.


Kada i u kojem slučaju ima mjesta oprostu ili popustu
poreza u vanredni m slučajevima elementarnom nepogodom
prouzročene štete, odredjuje § 49. zak. čl. XLIV: 1883. i
§ 133. naputka o provedbi zak. čl. XXII: 1885.


U gornjim §§. navedeni slučajevi, glede kojih je već ili financijalno
ministarstvo, ili fin. upravno sudište, ili konačno