DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 144 —


upravno sudište izreklo svojstvo, koje pruža pravo na por. oprost


t. j . koji se imadu smatrati kao elementarna šteta, jesu :
1. grad (tuča), povodnja i vatra u opće;
2. poharanje plodina na obsežnijem, čitave poteze obuhvaćajućim
zemljištima, kroz b u b e ;
3. glede oranica: a) takav mraz , ili zemnom vodom prouzročena
povodnja , koja obuhvaća čitave poteze zemljišta;
b) takova trajna suša, ili ina kakova elemetarna
nepogoda, koja na većim, čitave hatare obuhvaćajućim zemljištima
ljetinu takovim načinom, ili u takovo vrieme uništi, da se
dotična zemljišta u opće ne mogu više u istoj godini novim
težanjem obnoviti i rodnim učiniti c) oluja , d) hrdj a e)
po poljskim miševima prouzročene štete, u koliko se
iste protežu na ciele hatare ;


4. glede vinograda: a) p h y i o x e r a v a s t a t r i x i t o rtrix
pilleriana; b) pljesna gljiva pod imenom
peronospora viti colla; c)mraz; d) medljikaie)
obrana proti pustošenju phyloxere ugljičnim sumpornim
k i s 0 ra imade se takodjer kao elementarna šteta raspravljati ;
5. glede šuma: a) šteta od požara; b) po kukcima, imenito
po leptiru prelcu i bombixu ili veneria dissipar-u prouzročena
šteta, danas u literaturi Ghnetocampa processionea
i Ocneria dispar;
6. glede hmelja: mraz;
7. ina, od slučaja do slučaja nastala elementarna šteta, u
koliko upravno sudište izrekne takovo svojstvo, koje pruža pravo
na porezni oprost.
Slučajevi elementarnom nepogodom prouzročenih šumskih
šteta imadu se u roku od 8 dana, računajući od dana
nastale štete, pismeno prijaviti po vlastniku dotične
oštećene zemljištne čestice i to ili nadležnom općinskom
poglavarstvu, ili neposredno financijalnom
ravnateljstvu. No svakako je uputni je
radi brzine postupka, da se prijava odmah podnese opć poglavarstvu,
jer kod ravnateljstva predanu prijavu, mora ovo tek da