DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 150 —


Simić Petre, Giirtler Milke, Furlan Marije i Murgić Eve, zatim malodobnih
sirota Sipeka Vladimira i Brosiga Viktora, te napokon molba umirovljenog
lugara Pave Antolića.


Pošto Pave Antolić po § 27. pravila zaklade nema prava na podporu,
to ima 8 molitelja, na koje se može razdijeliti razpoloživih i prora
čunom osjeguranih 500 K.


Odbor zaključuje da se u oči Božića dostavi u ime podpore:


Vraničar Anki 75 K, Gurtler Milki 75 K, Brosig Viktoru 75 K, Šipek
Vladimiru 75 K, Kadić Julki 50 K, Simić Petri 50 K, Furlan Mariji 50 K,
Murgić Evi 50 K. Ukupno 500 K.


Točka IV. Razdjelenje podpora iz društvene imovine. U svemu stiglo
je sa molbom pod toč. 111. odbijenoga Antolića Pave, ukupno jedanaest i to:


Antolić Pave Moćan Ane, Dragančić Tereze, Belamarić Olge, Se-
ringer Ruže, Lepušić Eme, Guči Dragice, Aue pl. Marije, Gase Vaca,
Tome Kružića te Sofije Kadić.


Po proračunu za 1910. je za razdjeliti 400 K.


Odbor dopituje podpore: Kadić Sofiji 50 K, Dragančić Terezi 50 K,
Belamarić Olgi 50 K, Seringer Ruži 50 K, Lepušić Emi 50 K, Guči Dragici
50 K, Aue pl. Mariji 5(> K Ukupno 350 K, a osim toga uvjetno 50 K
Pavi Antoliću, ako gospod. ured II. b. i. o. potvrdi njegove molbene navode.


Točka V. Razni predloži:


1 Tajnik predlaže neka se zaključi kako se ima kazalo za »Šum.
List« sastaviti i po kojoj cieni, t. j . da li od stranice ili ukupno za cielo
kazalo.


Odbor zaključuje, da se kazalo ima sastaviti po obliku kazala za
Smrekarov priručnik u dva stupca na jednoj strani i sa isto onakovim
slovima i isto onako obsežnim načinom registriranja. Natjecatelji neka
naznače, koliko će tražiti za jednu stranicu tiskanoga kazala, te neka prilože
uzorak kazala bud kojega polugodišta »Šum. Lista« do buduće odborske
sjednice. Odbor si pridržaje pravo prema odabranom uzorku podjeliti posao
i na 2—3 natjecatelja.


2. Klub šumar, akademičara u Zagrebu i društvo »Lipa« zahvaljuju
se za besplatno šiljanje lista u god. 1910., te mole, da bi im se list i u
godini 1911. slao.
Neka se molbi udovolji.


3. Članovi Žibrat Milan, Reschner Rudolf i Braxator Hellmuth mole,
da mogu svoje dugovine mjesečno odplatiti.
Predhodno se uvažuje molba, ali ako ne budu htjeli plaćati obroke,
neka se utuže.


4. Lugari Kobe i Biličić izjavljuju, da svoj dug priznaju i da će ga
podmiriti, a lugar Zdelar moli, da se dug njegov odpiše, jer da je platio.
Predsjedničtvo je već razloge Zdelarove uvažilo i dug njegov odpisalo.
Uzima se na znanje.


5. Prema zaključku glavne skupštine od 25. rujna t. god. predlaže
se izabrati odbor, koji će izraditi predstavku na preuzv gosp. bana,
glede poboljšanja statusa kr. šum. tehničara prema predlogu kr. ž. š. n.
Bogoslava Kosovića,
Izabiru se članovi Vilim Tolg, Bogoslav Kosović i Ivan Konig. Predlagać
Kosović neka predstavku izradi i dostavi ostalim na proučavanje.