DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 151 —


6. Predlaže se dozvoliti, da se važnije dopisivanje na račun društva
dade
izraditi na pisaćem stroju.
Prima se.


7. Predlaže se dozvoliti, da se društvene prostorije ukusnije urese
slikama za društvo zaslužnih muževa i inim sličnim predmetima.
Zaključuje se, da to obavi predsjediiičtvo u koliko to društvena
sredstva dopuštaju.


8. Predlaže se shodnim načinom putem društvenoga organa upozoriti
društvene članove na blagodati i humanu svrhu K6r6skenyeve pripomoćne
zaklade, te ih pozvati, da se upišu kao članovi iste, a isto tako obratiti
se na njekoje korporacije i šumovlastnike, da pristupe društvu kao članovi.
Prima se.


9. Na želju njekolicine zagrebačkih članova, predlaže se odrediti
jedan dan u tjednu, da se mogu držati sastanci u društvenoj dvorani u
svrhu boljeg medjusobnog upoznanja.
Prima se, a dan neka ustanove oni članovi, koji kane na sastanke
dolaziti.


10. Na zamolbu pročelničtva kr. šumarske akademije predlaže se,
prepustiti akademiji na uporabu 2 društvena zahoda u prizemlju, a za
društvenu porabu uzeti profesorski zahod u prizemlju.
Dozvoljava se rabiti do opoziva pod uvjetom, da zahode čisti podvornik
akademije, da se ne prave na njima promjene bez dozvole odbora
šum. društva i pod uvjetom, da šumar, društvo dobije na porabu profesorski
zahod u prizemlju i ključ od istoga.


U. Pošto kr. zem. vlada sporazumno sa ribarskim društvom u Zagrebu
namjerava uvesti gojenje riba u podrumu šumarskoga doma i u tu svrhu
traži zamjenu svoga podruma sa društvenim, to se predlaže o tom odluku
donjeti.
Zaključuje se, da se ne smije dozvoliti ništa u podrumu raditi bez
ugovora i bez prethodnog predloženja detailnog nacrta, prema ćemu će
društvo odlučiti, da li kakove promjene dozvoljava ili ne.


12. Blagajnik predlaže, da se početkom godine 1911. oglasi, da će
se oni članovi, koji nebi do 30 VI. 1911. članarinu platili, utužiti, a
šiljanje lista im obustaviti sa 1. VII. 1911.
Prima se.


13. Urednik lista predlaže, da bi se opstanak lista i njegova svrha
oglasila u katalogu za inseriranje, jer bi se time moglo dobiti i više oglasa
za list, te tako smanjiti troškovi oko izdavanja lista.
Neka
se pokusa radi oglasi.


Pošto dalnjih predloga nema, to . predsjedatelj zaključuje sjednicu
time, da će ovaj zapisnik podpisati dva odbornika, koja će biti izabrana
u tu svrhu u budućoj sjednici.


M. B 0 n a, v. r. A R u ž i č k a, v. v. F i s c h b a c h, v. r.
B. K os 0 V i ć, v. r., tajnik.
Različite vijesti.


Skupština zastupstva i proračun gradiške imovne općine za godinu
1911. prihvaćen je u skupštini zastupstva od 15. prosinca 1910. pod
toč. 141. i to: