DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 152 —


sa prihodom od 1,359.881 K


sa razhodom od 1,013.011 K


te viškom od 34(r870lC


Kako se vidi godišnja potreba je znatna, nu ipak ostaje i znatan
višak.


U samom proračunu osigurane su izim plača šumarskog-upravnog
i čuvarskog osoblja, razne svote, koje sve smjeraju na opći boljak i na
kulturni napredak imovne općine i njenih pravoužitnika.


Od važnijih zaključaka stvoreni su na spomenutoj skupštini slijedeći,
koji se svi odnose na promicanje gospodarstva i šumarstva imovne općine
i to :


Toč . 133. Svake godine ima se u proračunu imovne općine osigurati
stalna podpora od 60U K za jednog pravoužitničkog sina, u svrhu
redovitoga polaska geodetskog tečaja u Zagrebu.


Toč. 129. Da se za kotar, šumariju u Oriovcu sagradi
nov a zgrada , po nacrtu i troškovniku šumarije u Okučanima i Banovojjarugi,
te u tu svrhu osigurava u proračunu za 1911. godinu 40 COO K.


T 0 č. 107. Za gradnju općinskih mostova iz opeke, odnosno
cementa i betona, ima se uvrstiti u proračun za 1911. godinu 10 000 K.;
da se tako ne mora u buduće doznačivati fkupociena hrastova gradja uz
sniženu cijenu od 3 K 20 fil. Stalna svota od 10.000 K ima se u tu
svrhu u buduće staviti svake godine u proračun.


Toč. 106 Za osušen je »Jel as polja« (kraj Broda) imaše
čitavi doprinos gradiške imovne općine u iznosu od 22.170 K 60 fil, u
proračunu za godinu 1911. osigurati i na jedanputa isplatiti.


Toč. 136. Za izgradnju željeznice u »Tisovačko brdo«
ima se uvrstiti u proračun za godinu ]911. potrebita gradjevna glavnica
od 300.000 K. Tom osiguranom svotom omogućena je izgradnja te toli
nuždne šumske željeznice još u ovoj godini.


Ova željeznica biti će od neizmjerne koristi za gradišku imov. općinu,
pošto će biti omogućena sječa i izvoz drva iz »Tisovačkog brda«.


Toč. 134. Da se do sa danje razdjele nje šumarija
prema opsegu promjeni, pošto je usljed kupa šuma i inih okolnostih takova
promjena nuždna.


Prema novom razdjelenju imala bi kotarska šumarija;


u Banovoj Jarugi površinu šuma od 7.355 jutra


u Novskoj površinu šuma od 10.557 »


u Okučanima površinu šuma od 10.580 »


u Novoj Gradiški površinu šuma od 15.293 »


u Novoj Kapeli površinu šuma od 8.956 »


u Oriovcu površinu šuma od 10.426 »


Kotar, šumariji u Novoj Gradiški dodjelio bi se jedan stalni šumarski
pristav, pošto je površinom najveća.
Toč. 125. Da seopćinskim bilježnicima i blagajnicima
dadu bezplatna ogrievna drva kao i učiteljima, a inim javnim organima


— kao oružničkim postajama i financijalnim stražama, da se uz uplatu
potpune šum. pristojbe dozvoli i omogući nabava drva.
Svaka čast ovako naprednom zastupstvu, a marnoj upravi imovne
općine, koja razvija na sve strane najveću djelatnost, želimo svaki napredak
i uspjeh. Gašo Vac.