DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 154
naredbom svojom od 17. prosinca 1910 broj 45 626 nostrificirao u Monakovu
polučeni dolitorat, te tako su ta gg. u smislu § 4. naredbe ministra
za bogoštovlje i nastavu od 6. lipnja 1850 broj 4.513/153, R. G. BI.
Nro. 240 stekla sva prava u Austriji, koja se tim doktoratom mogu polučiti.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda i. upisnine u razdoblju od 15. ´
studena do 31. prosinca 1910. U ime dužne i tekuće članarine uplatiše:
Bokor Robert 5 K, Brandstetter Julio 20 K,^Budiselić Mijo 10 K, Belanović
Sava 5 K, Czeisberger Ernest 10 K, Cerny Ladislav 65 K, Csikos
Stjepan 20 K, Dean Stjepan 6 K 80 fil., Dianovsky Pavao 10 K, Dražić
Jaroslav 10 K, Gržeta Nikola 10 K, Gerstmann Arnoid lU K, Grdinić
Nikola 10 K, Gjureković Milan 10 K, Gjurić Gjorgje 25 K, Heisinger
Levin 10 K, Herak Emil 10 K, Helebrand Adolf 10 K, Hosszu Jovan
10 K, Ivić Franjo 5 K Ištaković Blaž 10 K, Jovanovac Antun 10 K, Kovačina
Mato 10 K, Kocourek Emanuel 20 K, Kranjc Bozo 15 K, Kovač
Petar 10 K, Maier Bela 10 K, Matić Jovan 4 K, Miiller Gjuro 10 K,
Nikolašević Julio 10 K, Nešković Borivoj 10 K, Odžić Vladimir lO K,
Petrović Lazar 10 K, Reschner Rudolf 5 K, Stivičević Nikola 10 K,
Sirutschek Vjenceslav 10 K, Stanić Jovan 16 K 08 fil., Turković Ernest
10 K, Urbansky Stipe 35 K, Zwickelsdorfer Ivan 10 K, ^Žegarac Pavle
20 K. Sveukupno; 526 K, 88 fil. Osim toga uplatila je Šumarska škola
u Sarajevu u ime pretplatnine 12 K. Szentgyorgy, v. r. blagajnik.


Trgovina drvom.


Uspjesi dražba stabala bili su slijedeći:


1. Dražba obdržavana 11. veljače t. g. kod kr. kotarsk e
oblasti u Delnicama imala je slijedeći uspjeh:
a) Iz triju skupina sastojećih 308 jelovih stabala u šumama z. z.
Lokve , procjenjenih na 8.621 K 23 fil. ostalo je neprodano — nije
stigla ni jedna ponuda;


b) Na 33 jelova stabla u šumi z. z. D e 1 n i c e, procjenjena na 69 2´ m´
gradje, te uz iskličnu cienu od K 12 po 1 m^ stigla je samo ponuda
Ivana Bolfa iz Delnica, koji je po 1 m´´ ponudio 11 K 55 fil. ;


c) 63 jelova i omorikova stabla u šumi z. z. Sunger—B r estovadraga
, procjenjena na 3.271 K 76 fil., dostala je tvrtka Petrić
i Bakarčić iz Mrkoplja za iznos od K 3.910


2. Kod dražbe obdržavane 13. veljače t. g. kod kr. kotarsk e
oblast i u Sisku , je 2.018 medljikom napadnutih i usahlih hrastovih
stabala u šumi z. z. Odra , procjenjenih na K 29.064, dostalo Berge rovo
d. d, u Zagrebu za K 30,077.
3. Kod dražbe obdržavane 20 veljače t. g. kod kr. kotarsk e
oblast i u Sisku , je 826 medljikom napadnutih i usahlih hrastovih
stabala u šumi z z Lekenik turopoljski, procjenjenih na 3,441 K
72 fil, dostao Rudolf Bachrach iz Zagreba za iznos od K 3.450.
4. Na 4. ožujka t g. kod kr. kotarske oblasti u Cirkvenic
i obdržavana dražba od 1.993 jelova i 6 javorovih stabala u šumama
z. z. Novi Zagon, procjenjenih na 51.057 K 45 fil., bila je bezuspješna.
5. Kod dražbe obdržavane 8. ožujka t. g. u kući suca plem. sučije
Lukavec gor (Turopolje), je na 1.051 krastovo stablo u šumi Mačkar