DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1911 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— W6 —


trijebi u svrhu, za koju mu je dam i to u istoj godini (§ 97slovo
f. naputka C).


Provadajuć uprava imovne općine križevačke ovako propise
o vršenju šumskog prava i nadzirajući da pravoužitnik u
svom gospodarstvu i kućanstvu u istinu uporabi danu mu gradu
uz pol cijene ili besplatno, obvezuje pravoužitnika, da se napretkom
u vlastitom gospodarenju pridigne ekonomski. Time se
staje na put kriomčarenju drvnog prometa, a narodno-ekonomski
momenat svrhe vršenja šumskog prava biva time blagodaran po
razvitak i boljitak članova imovne općine, dok se, građa t. j . građevno
drvo ne troši nekorisno i bez računa.


Osim rečene građe može pravoužitnik uz pol cijene (elementarno
nastradali badava) dobiti potrebne krovne letve, no
pošto su ove iz šume neuporabive za pokrivanje krova crijepom,
to je manja potražnja za njima, jer se slamom (ritkom) sve
manje krov pokriva.


Drva za paljenje opeka ne dobivaju pravoužitnici imovne
općine križevačke, a to iz razloga, što ova i za redovito pokrivanje
potrebe na ogrijevnoj pripadnosti, mora godimice drvo
kupovati, a i iz razloga toga, što imade dovoljno ciglana i
kružnih peći na teritoriju imovne općine i okolišu njenom, tako
da provoužitnici opeku mogu lakše, sa manje truda i jeftinije
dobiti, nego li da si oni sami opeku pale.


Ophodnja trajnosti grade ustanovljena je sa 100 godina
srazloga, što pravoužitnici u svojim gradnjama selišnih građevina
rabe isključivo hrastovo drvo


Osim pojedinih pravoužitnika imadu na građu uz pol cijene
pravo crkvene i školske općine za uzdržavnje župnih dvorova
crkvi i kapela, pak školskih zgrada i učiteljskih stanova i tim
građevinama pripadajućim gospodarstvenim zgradama (štale, suše
itd.), a isto tako jest sa upravnim općinama za zgrade ureda
i općinskih činovnika.


Za sve te zgrade daje se građa uz pol cijene prema tehnički
izrađenom projektu gradnje ili popravka —odnosno mjesto građe
same, daje se novčana potpora za gradnju