DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 197 —


Osim ovđe navedenog prava na građevno drvo, daje imovna
općina prema najavljenoj i izvidenoj potrebi, građevno drvo za
propuste i mostove na općinskim putevima, koje imade pojedina
općina uzdržavati.


U najnovije doba počeli su se propusti postavljati od cementnih
cijevi, ter imovna općina u tu svrhu, glasom zaključka gospodarstvenog
odbora od 23. veljače 1906, točka 14., odobrenog
naredbom kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 16.
srpnja 1906. broj 14 028 nakon učinjenih izviđa, daje cementna
cijev u istinu postavljena, doprinaša:
Za cementnu cijev od 1.5 cm. promjera po tekućem m. 0´90 K


» > » » 20 » » » » » 1´20 »


» » > » 25 » » » » » 1",50 »


» » » » 30 » » » » » 1´70 »


» > » » 40 » » » » » 2´60 »


» » » » 50 » » » » » 3 60 »


> » » » 60 » * » » » 4 60 »


t. j . polovicu običajne cijene, izvidene na trgu u Bjelovaru,
Križevcima i gradu Ivaniću. (Nastavit će se.)
Osobne viesti.


imenovanja. — Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kod
uprave erarskih suma u Hrvatskoj i Slavoniji i to u području kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu, kr. šumarskog nadinžinira Ivana K r a j n y a k a,
kr. šumarskim savjetnikom u VII. plaćev. razredu, te kr. šumarsko - inžinirskog
pristava Ladislava Szillagyia , kr. šumarskim inžinirom u IX.
plaćev. razredu sa sustavnim berivima.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je: kr. šumarskog
povjerenika kod kr. županijske oblasti u Požegi, Aleksandra
Havličeka , kr. županijskim šumarskim nadzornikom II raz. u IX. čin.
razredu, ostavljajući ga i nadalje na dosadanjem mjestu službovanju; kr.
šumarskog pristava I. razreda kod kr. kotarske oblasti u Cirkvenici, Vi-
lima Cmelika , kr županijskim šumarskim nadzornikom II. raz. u IX. čin.
razredu kod kr. županijske oblasti u Gospiću; kr. šumarske pristave I.
razreda kod kr. hrvat, slavon. dalmatinske zemaljske vlade, odjela za unut.
poslove u Zagrebu, Josipa Jakopca i dra. Gjuru Nenadića, kr. šumarskim
povjerenicama u IX. čin. razredu, ostavljajući ih i nadalje na dosadanjem
mjestu službovanja; kr. kotarske šumare II razreda Budimira
Strgar a kod kr. kotarske oblasti u Dol, Lapcu, Srećka Ma y er a kod
kr. kotarske oblasti u Kutini i Alfonsa Kauders a kod kr. kotarske oblasti
u Cirkvenici, kr. kotarskim šumarima I. raz. u X. činov. razredu, premje-
Stiv podjedno prvoga od kr. kotarske oblasti u Dol. Lapcu, k onoj na