DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1911 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 198 —


Udbini, a potonje ostavljajuć na njihovom dosadanjem mjestu službovanja ;
šumarske pristave Milana Crnadk a i Zlatka Turkalj a kod ogulinske
imovne općine, te Milivoja Markić a kod slunjske imovne općine,
kotarskim šumarima u X. čin. razredu; vlastelin, šumara i. s. Franju
Puchesa , šumarskim pristavom u XI. čin. razredu kod brodske imovne
općine; te konačno pisarničkoga lugara kod gospodarstvenog ureda gradiške
imovne općine, Nikolu Vukićevića , akcesistom u XI. čin. razredu
kod gospodar, ureda petrovaradinske imovne općine — sve sa sustavnim
berivima.


Alfons Kauders , kr. kotarski šumar u Cirkvenici, imenovan je po
kr. zem. vladi u Zagrebu, dopisujućim članom geologijske sekcije za
kraljevine Hrvatsku i Slavoniju.


Premještenja. — Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
premjestio je medjusobno kr. kotarske šumare 1. razreda Gasu Vacako d
kr. župan oblasti u Požegi i Krešimira pl. Stanisavljevića kod kr.
kotarske oblasti u Požegi, a sjedištem u Kutjevu.


Umro. — Dne U. travnja t. g. umro u sanatoriju u Zagrebu nakon
dugotrajne i teške bolesti, dr Dragutin Neumann , predsjednik hrvatskog
sabora, ravnatelj dobara, odvjetnik i t. d.


Smrt ovog nesebičnog patriote i predsjednika hr. sabora duboko je
potresla cijelom Hrvatskom, te su skoro sve domaće, a i mnoge strane novine sa
zanosom spomenule umne vrline, koje su ga resile kao rodoljuba-političara
i kao građjanina. To makar i u kratko ne ćemo ovdje opetovati, već ćemo se
ograničiti samo na one njegove sposobnosti i djelatnost, koju je kao upravitelj
jednoga od najvećih naših vlastelinstva, kao malo koji pravnikravnatelj,
u punoj mjeri posjedovao, odnosno razvio.


Dr. Dragutin Neumann rodio se god. 1856 u Valpovu. Pučku školu
kao i gimnaziju u Osijeku svršio je s odličnim uspjehom, a isto tako i
pravne nauke na bečkom sveučilištu. Kako bijaše darovit, a uz to koncilijantan
i sa svakim veoma susretljiv, nije ni čudo, do je već onda ostarjeli
glasoviti vlastelin valpovački barun »Prandau´ mladog Neumanna kao
valpovačkog sina u velike cijenio.


G. 1886. dobio je Dr. Neumann pravo odvjetovanja u Osijeku, te se
je kao takav odlikovao u svojoj struci osobitom spremom i u brzo postao
pravnim savjetnikom, a g. 1892. i ravnateljem vlastelinstva valpovačkoga.
Poslije smrti baruna Prandaua predan je Dr. Neumannu tegotan i osobite
sposobnosti zahtjevajući posao oko podjelbe ogromnog vlestelinstva ,Valpovo-
Dolnji Miholjac", kojeg je on uz sudjelovanje vrstnih šumarskih
stručnjaka Danhelowskia, Zerdika, Urbana i Hankonyia na opće zadovoljstvo
i u dosta kratko vrijeme majstorski izveo.
Vlastelinstvo valpovačko sastojeći se poglavito iz šuma i to većinom
čisto hrastovih, koje je bivši šumarnik, a kasnije i vlastelinski ravnatelj
Adolf Danhelovvski uzorno uredjivao, potrebovalo je u ono doba vrstnu
silu, koja će njegov rad nastaviti, pa je i Dr. Neumann, akoprem po struci
pravnik, svatio ozbiljno svoje novo zvanje, te svakom zgodom nastojao,
da si čim više šumarskog stručnog znanja u teoriji i u praksi prisvoji, te
je pri tom osobito uvažavao uvjek promišljeni i zreli sud sadanjeg vlastelinskog
šumarskog nadzornika i uvaženog stručnjaka g. Stjepana Hankonyia.
Tečajem vremena pako stekao je Dr. Neumann u pitanjima sveopće
Šumarske struke takovu rutinu i za laika upravo neobično znanje u opće