DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 295 —


u 5 sati po podne sahranjen na ondašnjem groblju uz vanredno saučešće
činovništva, gradjanstva i naroda.
U mjesecu svibnju t. g. umro je u Sibinju u visokoj starosti Gustav
Heinz , umirovljeni nadšumar gradiške imovne općine.


Obojica vrijednih pokojnika bili su dugogodišnji članovi hrv.-slav.
šumarskoga društva, te smo želili još u ovom broju donjeti njihove životopise.
Radi toga obratili smo se već poodavno i to za jednoga na dotični
gospodarstveni ured, a za drugoga na njeke njegove prijatelje i sudrugove
sa zamolbom, da bi nam priposlali životopise pokojnika, ili barem
za to potrebne najnuždnije podatke, nu na žalost ne dobismo do danas
nikakov odgovor. Evo ovako podupiru njeka gospoda članovi izdavanje
našega društvenoga organa «Šumarski list«.


Dne 12. lipnja t. g umro je u Perušiću Jurica pl. Rukavina,
kotarski šumar otočke imovne općine.


Pokojni Rukavina rodio se je u Perušiću g. 1866. Šumarske nauke
svršio je na bivšem šumarskom učilištu u Križevcima, te je nakon svršenih
nauka god. 1891. nastupio službu kod otočke imovne općine u svojstvu
šumarskog vježbenika. Nakon višegodišnje službe kod gosp. ureda i ostalih
šumarija, postao je upraviteljem šumarije Perušić, te je kao takav unapredjen
bio na kotarskog šumara g. 1908.


Gromornog stasa, prava lička korenika, zadobio je u teškoj i napornoj
službi klicu bolesti, kojoj je u brzo podlegao, a 14. lipnja o g.
predasmo ga materi zemlji. Pokojnog Rukavinu riesila su liepa svojstva
karaktera i poštenja. Bijaše dobar suprug i otac vieran prijatelj, maran
službenik, a u lovstvu mu nebijaše premca medju drugovima. Od naravi
jak, precienjivao je tu svoju jakost i odpornu snagu, te odviše prepustio
uzde prirodjenoj si lovačkoj strasti — poduzeo je više puta upravo vratolomne
izlete u lovu na medjede i divokoze po kršnom Velebitu, nu zato
su mu mnoge krasne lovačke trofeje riesile njegov stan.


Oplakuju ga supruga Tonka rodjena Pavičić, troje nejake dječice i
jedini brat Ivan, kr. profesor u velikoj gimnaziji Gospićkoj.


Kako je pokojnik bio obljubljen, vidilo se je na sprovodu, na kojem
se sakupila sva sila svieta svijuh stališa iz mjesta i okolice. Tu vidismo
sve mjestne oblasti zastupane po cielokupnom činovništvu i školsku mladež sa
učiteljskim zborom. Nebrojeno gradjanstvo i seljački narod digao se je
listom, unatoč silnoj kiši i nevremenu Iz Gospića bio je takodjer veliki
broj onih, koji su pokojniku odali zadnju poštu. Skoro cielokupni profesorski
zbor gimnazije, kolegi šumarske struke, velik broj činovnika i gradjanstva
Iz okolice bijahu svi zastupnici i odbornici imovne općine,
zatim šumarski stručnjaci, učitelji, te vidjeniji gradjani i seljaci mjesta
Kosinj Pazarište, Klanac, Osik, Ramljane, Janjce itd. Iz Otočca dodjoše
zamjenik vladina povjerenika za otočku imovnu općinu i brojna deputacija
šumarskih činovnika imovne općine.


Kondukt je vodio prečastni gosp. kanonik Dr. Marušić uz asistenciju
brojnog svećenstva iz Perušića, Klanca, Kaludjerovca, Kosinja, Ramljana,
i Osika. Nad grobom oprostio se je s njim u ime činovnika otočke imovne
općine, drug mu šumarnik F. Althaller.


Slava i pokoj viečnijurici pl. Rukavini! F. A.