DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 296 —


Slavoljub Rossipal, kr. šumarnik i predstojnik šumskog
rediteljstva u m. preminuo je u Zagrebu dne 13. lipnja t. g. u 73
godini života


Pokojnik rodio se je u Varhoštu u Moravskoj 22. ožujka 1839
Svršio je šumarsku školu u Ausseu. Služio je kao šumarski pristav kod
kaptola u Olomucu od 1. IX, 1858 - ,´5l, XII 1860 , kao šumarski asistent
kod rudarskog društva u Zviefini od 1. I. 1861.-30 IV. 1863., kao šumar
kod istog društva od 1. V. 1863.—3. V. 1866., kao šumar, nadšumar i
geometer kod prvostolnog kaptola u Zagrebu od 1 VI. 1866. — 3L XII.
1872., kao šumski ravnatelj kod društva krajiških investicionalnih šuma
od 1. I. 1873 do 31. XII. 1876., kao mjernik i šuma:rski vještak u urbarskim
gradjanskim poslovima od 1. I. 1877.—28. XI. 1879. U državnu
službu stupio je 29. XI. 1879. kao šumarski nadzornik za katastralnu
procjenu, te je u tom svojstvu službovao do 10. VI. 188+.; zatim jedne


li . VI. 1884. imenovan kr. šumarnikom a od 1. 1. 1886. je kao kr. šumarnik
bio i predstojnik šumskog rediteljstva kod kr šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu i to do 30. IX 1900., kada je umirovljen.
Slavoljub Rossipal bio je od godine 1878. utemeljiteljni član hrv.slav.
šumarskog društva, član magjarskog zemaljskog šumarskog društva
i mnogih inih društava. — Bio je uzoran otac obitelji, u službi pako
vrstan strukovnjak. dobar drug, te osobito marljiv i savjestan činovnik.


Koliko je pokojnik bio ugledan i opće štovan, vidilo se je po velikom
broju njegovih prijatelja i štovatelja, a naročito sudrugova od kr.
šumarskog ravnateljstva i šumar, odsjeka kr. hrv. slav.-dalm. zemaljske
vlade, koji su ga na 15. lipnja t. g. sproveli na vječni .počinak, i odar
mu okitili vijencima, od kojih se osobito isticao vienac činovničtva kr.
šumar, ravnateljstva u Zagrebu.


Oplakuju ga ožalošćena supruga sa dvie kćerke.
Čestitomu drugu i veteranu mile nam zelene struke neka bude
lahka hrvat, zemlja, vječna spomen i Slava!


Društvene vijesti.


Ovogodišnja redovita glavna skupština hrvat.-slavon. šumar, društva


obdržavati će se dne 10. kolovoza t. g. u Zagrebu, a na 11. kolovoza
biti će poučni izlet u šume z. z. Draganić. — Pobliže o tome vidi u


posebnom prilogu.


Zapisnik spisan dne 12. veljače 1911. u Šumarskom domu u Zagrebu,
prigodom obdržavanja sjednice rpravtjajućeg odbora hrv.-slav.-šum.
društva.


Prisutni: I. potpredsjednik: Robert Fischbach; II. potpredsjednik:
Josip Havas; tajnik; Bogoslav Kosović; blagajnik: Ljudevit Szentgyorgy;
odbornici: Bokor Robert Bona de Marino, Dojković Vilim, Keru Ante,
Rukavina pl. Rude. Ružička August, Trotzer Dragutin, Tolg Vilim.


Ispričali izostatak: Freuzvišeni gosp. predsjednik Marko grof Bombelles
i ostali neprisutni odbornici.


I. potpredsjednik u zastupanju predsjednika, Robert Fischbach
otvara sjednicu, te prije nego se predje na dnevni red, priobćuje, da je
Njeg. c. i kr. Ap. Veličanstvo naš premilostivi kralj, udostojao našem