DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 297 —


mnogogodišnjem i zaslužnom predsjedniku preuzv. gosp. Marku grofu Bombellesu
podieliti dostojanstvo svojega pravoga tajnoga savjetnika, te predlaže,
da bi odbor hrv. slav. šum. društva, u ime društva dao vidljiv izražaj
svojemu radovanju nad tim previšnjim odlikovanjem, te da bi se preuz.
gosp. predsjedniku na način, kako to odbor zaključi, predala po slikaru
Adolfu Femenu izradjena čestitka na pergamentu, koja glasi:


,,Preuzv. gospodinu Marku grofu Bombellesu Nj. c. i kr. Apošt.
Veličanstva pravom tajnom savjetniku, c i kr. komorniku, predsjedniku
hrv. slav. šumar, društva itd. itd.


Već dugi niz godina posvetila je P. V. svoje odlične sile i umne
sposobnosti riešenju svih pitanja našega javnoga života, poimence promicanju
narodnog gospodarstva u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.


Ove velike zasluge P. V. stekle su već davna u širim krugovima
javnosti sveopće priznanje, pa su u novije doba i na previšnjem mjestu
uvažene. Dična vijest, da je Nj. c. i kr. apošt. Veličanstvo obnašlo P V
premilostivo imenovati svojim pravim tajnim savjetnikom, obradovala je
svakoga pregaoca na polju narodnoga gospodarstva, napose svakog člana
hrv. slav. šumar, društva.


Pod tim dojmom radosti, prožet dubokim poštovanjem spram P.
Vaše, smatra si osobitom dužnošću upravljajući odbor hrv. slav šumar,
društva, P. Vašoj, kao svojemu mnogogodišnjemu i zaslužnomu predsjedniku,
na tom previšnjem odlikovanju čestitati, želeći vruće, da bi P. Vašoj
Svemogući sreću podielio, da do skrajnih granica ljudskoga života i u
napredak svoje blagotvorno djelovanje razviti može za dobrobit mile nam
domovine Hrvatske, te da na čelu hrv. slav. šum. društva naprednom razvoju
šumarskih prilika u zemlji, svoju naklonost, ljubav i brigu i nadalje pokloniti
blagoizvoli".


Odbor prima jednoglasno predlog, ter zaključuje, da se posebno odaslanstvo
sastojeće se iz 1. potpredsjednika hrv. slav. društva R. Fischbacha,


II. potpr J Havasa i tajnika B Kosovića, kojemu bi se eventualno pridružio
u Varaždinu odbornik E. Schmidinger, uputi u Opeku, ter u tamošnjem
dvorcu Preuzv. gospodina uruči mu pročitanu čestitku
Nakon toga priopćuje predsjedatelj, da je hrv, slav. šum društvo
izgubilo svoga mladoga člana, šumarskoga pristava gjurgjevačke imov.
općine Nikolu Gržetu, koji je dne 25. I. 1911. kod svojih roditelja u
Sv. Jurju kraj Senja preminuo.


Odbornici kliknuše mladomu pokojniku ,,Slava"!


Na to se prelazi na ustanovljeni dnevni red:


Točk a I. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice upravljajučega
odbora, obdržane dne !1 . XII. 1910.


Zapisnik bude po odboru nakon pročitanja uzet bez primjetbe do
znanja, te za njegovo ovjerovljenje izabrana gg: Marino de Bona i
August Ružička.


Točk a II. Izvješće o tekućem poslovanju.
Predsjedatelj sjednice priopćuje, da je preduzeo scontraciju društvenih
blagajna dne 11. II. i911, te da je zaključio:


A) Blagajnički dnevnik društvene imovine sa ostatkom od 9198 kruna
33 fil. koji se sastoji a) iz 3 kom 4Y2% zadužnica hrv. slav. zem. hip
banke u Zagrebu i to: