DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 299 —


Kao pretplatnik za Šumarski list prijavio se Šumarski odjel zem.
vlade u Sarajevu.


Odbor prima najavljene za članove.


Društveni tajnik izvieščuje:


1. Da je hrv. slav. šum. društvo predalo gradskom poreznom uredu
uz potvrdu dne 9. I 1911. valovnicu o kamatnim dugovima.
2. Izvieščuje, da je u broju Šum. lista za siečanj 1911. raspisan natječaj
za sastav kazala za Šum. list, prema zaključku upravljajućeg odbora
od 24. IX. i 11. XII 1910.
Uzima se na znanje.


3 Priopćuje, da je na sve tiskare u Zagrebu razaslan jeftimbeni
oglas za tiskanje „Šum. lista i Lug. viestnika". Rok za predloženje ponuda
odredjen je do 1. III. l911.


Uzima se na znanje.


4. Izvieščuje, da je uslied čestih upita vanjskih tvrdka, predsjedništvo
hrvat. slav. šum. društva zainteresiralo trgov. obrtničke komore,
neka bi nastojale oko osnutka pržione žira na veliko (br. 5. 19i 1).
Uzima se na znanje.


5. Pošto se je naknadno ispostavilo, da je vodomjer za šum. akademiju
u društvenoj sgradi tako smješten, da registrira i vodu što ju potroše
stanovi spadajući hrv. slav. šum. društvu, to je predsjedništvo 30. 1.
1911. pod broj 155. načinilo točan obračun glede medjusobnih tražbina
izmedju hrv. slav. šum, društva i kr. zemalj. vlade, odjela za unut. poslove
i zamolilo potonju, da svoju doznaku najamnine prema tomu obračunu
preinači.
Uzima se na znanje


6. Na društvo su stigle molbe ,,Hrvat, potpornog društva iz Pragakralj.
Vinohradi" i ,,Hrvatskog Sokola u Zagrebu´, kojima mole potporu,
i to prvi za siromašne slušatelje Hrvate praškog sveučilišta, a potonji za
podignuće hrvatske škole na Rieci.
Društveni odbor zaključuje, da se molbama neudovolji, jer su potpore
za godinu 1910. jur u sjednici od 11. XII. 1910 razdieljene.


7. Društvo za gojenje lova i ribarstva moli, da mu se odstupi
društvena dvorana dne 5. 111. tg. za obdržavanje glavne skupštine.
Odbor svom pripravnošću po dosadanjem običaju dozvoljava obdržavanje
skupštine u društvenoj dvorani
Bugarsko šumarsko društvo (Societe des forestiers Bulgares) u
Sofiji, Rue Solun 45., najavljuje svoj osnutak, obećaje hrv. si. šumarskom
društvu ići na ruku, ako bude trebalo, te moli, da bi mu se šiljao društveni
organ Šum. list u zamjenu za njihov organ „Gorski pregled".


Odbor uzima s veseljem do znanja osnutak tog bratskog društva,
te zaključuje, da se ono pismeno pozdravi, obeća mu se ako uztreba ići
na ruku, zatim da mu se šalje u zamjenu za »Gorski pregled< »Šumarski
list« i zatraže pravila u svrhu, da se hrv. slav. šum. društvo kao starije
upiše mladjemu bratskomu društvu kao član.


Točk a 111. Eventualni predloži:


1. Čita se dopis gosp. ureda otočke imovne općine od 5. XII 1910.
broj 2329 u kom predlaže, da bi se šum. skupština obdržavala polovicom
mjeseca kolovoza tg., jer će se tada obdržavati „Svesokolski slet" i je