DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 301 —


za godinu 1913.


glavnoj skupštini društva. Potreba (Razhod)


5
6
7
8
9
IO


11
12
13
14
15


16


17


18


19


e (i m e t


A) Za društv. imovinu:


Ođplata zajma brodskoj imovnoj
opdini -^


b Porez i namet
e Plin


đ Vodovodna pristojba
e Osjeguranje zgrade „Šumar, dom"
f Uzdržavanje zgrade ,Šumar, dom"
Plaća pazilsiiće
Paušal tajniku
Paušal blagajniku
Paušal uredniku društv. organa
„Šumarski list´
Nagrade suradnikom
Tisak nŠum. lista" i »Lug. Viestn."
Vez i odprema tih listova
Nabava strukovnih časopisa
Nabava i uvez knjiga za knjižnicu
Pisaće potrebe uprave i nabava
pokućtva
Tiskanice
Podpore
Pošta i bilježi
Trošak glavne skupštine
Prinos za intern. šumar, bibliografiju
(kao prošle godine)
Za sastav kazala Šumar, lista (,kao
prošle godine)
Jubilarni štipenđij za šumarsku
akademiju
Podpora za polazak exeursije stipendisti
Vanredni trošak
Ukupno


B) Za pripom. zakladu;


Podpore


Vanredni trošak i poštarina--
Ukupno-


1910.


zaista
izdano


7808


495-5910786-
721´376-600-1200-10082893-587109´
723´79-


71-40018157


272-—


500-176


Godine
1911.


bijaše preliminirano
Kruna


7808600
50
223´
74
1000
300
600
600


1200´
1500´
S50O


700´
150
500´


lOO´
ICO´
400
300´
200


150´


550´


600


195


600-


1912.


se
predlaže


7808
500
60
100
74
1000
300
600


9a


1800
2500
3200´
700
150
500


400´
100
800
250
200


150´


600


600


80
828´
2420U


500509