DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 64     <-- 64 -->        PDF

302 —


Prihod (Pokriće.)
imovine hrv.-slav. šumarskog društva


pre-
Poimence liminirano ^o
kruna


Novčani ostatak koncem g. 1909.
57.52


Stanarina šumar, akademije od prije iznaj. prostorija 6123„
„ „ od novo iznaj. prostorija 4651-,
za stan zapadna stana II. kat 1222„
za 2 stana u souterrainu 600


Podpora zemlje šumarskomu društvu 1200Podpora
zemlje za izdavanje „Lug. Vjestnika" 400--
Clanarioa I. razreda teklića 31^00članarina
I. razreda zaostala 2000članarina
II. razreda tekuća 1800-članarina
II. razreda zaostala ´ -5006
Prinos podupirajućih članova 17007
Predbrojnina 430-8
Upisnina 72-9
Diplome 100-10
Kamati vriedno«tnih papira i uložene glavnice 25011
Oglasi 15012
Vanređni prihod 50--


Ukupno
Usporediv sa razhodom od
Pokazuje se preostatak u gotovom sa


Bil
anca


I.
Aktiva : Šumarski dom 228000-— K
Društveni muzej 10890-— K
Društvena knjižnica 7993-— K
Pokučtvo i ini inventar, predmeti 1400" -K
3kom.4´/,´´/„liip.zaduž.(S. Ill.br 156.156.192.) 4000-— K
Uložnica I. hrv. šted. br. 139 342 sa 1864-27 K
Ohi^gue-knjižica kornere, banke sa 27´— K
Gotovina u blagajni 988-30 K
Ukupno - 256162-57 K


1^ tomu izkazani dug na članarini I. i II. raz. sa U. XII. 1910.- 3614-31 K.


II. Pasiva : Dug brodskoj imovnoj općini
84335 07 K
10067-67
1076960
1545-70


31320


1200-


400-—


2058-Ž7


2160-72


]fl36-—


629-—


2040-


508-


77-—


12-—


412-93


612-75


27-20


34770-U4


27890-47
6879-57