DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 304 —


Zaključni


Pokriće (Prihod) Pripomoćne zaklade hrv.-slav- šumarskog društva
preli


pr m-
Poimence minirano Ijeno


w
kruna


Koncem g. 1909. preostalo -2100-— 2483 .38
Kamati od posuđjene glavnice hrv.-slav. šumarskom


društva ^ 400 — 233-33
Kamati od vrieđnostnih papira i uložene gotovine -100--25´2-Oe
Povraden zajam po hrv.-slav. šumar društvu 9815--981512
Prinosi 164—:
Tečajna dobit prigodom nabave vrieđnostnih papira 125--H


Ukupno-
13072-89!


Usporediv sa razhodom
602 59,


Preostaje koncem godine-1247(-30


I. Aktiva: 3 kom. 4V2 7o zadužnica hrv.-slav. hip. banke u Zagrebu:
(Ser. III. br. 147. glaseća na 1000 K
2200 K


, , br. 157. , , 1000 K


„ „ br. 184. „ , 200 K
6 kom. 47J7O komunalnih založnicaiste banke
itot5er.III.br.205.,206.,207.,229,230 a lOUO K 5000 K
5 kom. 472°´o založaica I. hrv. štedione u Zagrebu
i to : S. VII. br. 6114, 5115, 5116,
5117, 5118. a lOOO K 5000 K
Uložnica I hrv. štedione u Zagrebu broj


103.876
sa 270 K 30 fil.
što čini ukupno -12470 K 30 fil.
Zaključni


zaklade utemeljene u spomen pok. Andrije Borošića tajnika hrv.-slav


Ukupna gotovina uložena je u I. hrv. štedioni u Zagrebu na uložnicu broj 154.680, te


Opazka: Zakladnica


Sravnjeno i suglasno pronadjeno


U Z agr e b u


Revizionalni


Bela pl. Thurans2ky, v. r.