DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 305 —


račun


(u spomen nadšum. V. Kor6skenyi-a) koncem g. 1910. Potreba (Razhod)


o


preli


»-


izdano


Poimence


M


H

kruna


Potpore 500--500 —


Poštarina 1-76
Vanređni trošak (izravnanje kamata prigodom nabave


vriedn. papira -100-83


Ukupno 602-59


lanca


H. Pasiva : ne ima.
račun


šumarskog društva, te kr. zemaljskog šumar, nadzornika, koncem god. 1910.


iznosi 1982 K 16 fil.
nije još sastavljena.


Szetitgy6rgyi v. r. blagajnik


sa blagajničkim dnevnikom.


20. svibnja 1911.
odbor:
Ivan Grćevlć, v. r.


23