DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 307 —


B.) za pripomoćnu zakladu hrv. slav. šumarskog društva u spomen


Tiadšumara V. K6roskenyi-a sa 12 470 K 30 fil, u vriednostnim papirima i


C.) za zakladu u spomen kr. zemaljskog šumarskog nadzornika 1.


razreda i tajnika hrv. slav. šumar, društva Andrije Borošića sa 1982 K


16 fil. u vriednostnim papirima.


Zaključeno i podpisano.


Revizionalni odbor, u Zagrebu 20. svibnja 1911.


Bela pl. Thuranszky Ivan Grčević.


Honoriranje članaka. U sjednici upravljajućega odbora hrv.-slav.
šumarskoga društva, koja je održana na 3. lipnja t. g. zaključeno je, da
se u buduće bolje honoriraju članci i ini sastavci, koji budu otisnuti u
Šumarskom listu i Lugarskom vijestniku. Prema tomu zaključku plaćati će
se po jednoj stranici:


a) za izvorne sastavke 5´0 K;


b) za prevode 3.5 K ; i


c) za prepisane stvari 2´0 K.


Povrh toga će se onakovi članci, koji su osobito vrijedni, u koji je
sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i jezičnom
pogledu tako dotjerani, da ih nije trebalo ništa ili veoma malo ispravljati,


— na predlog urednika društvenoga časopisa, po upravljajućem društvenom
odboru još posebno nagraditi.
Prema tomu će šumarsko društvo vanredno dobro nagradjivati
suradnike svoga društvenoga časopisa, te se stoga mora opravdano
nadati, da će naši šumari u buduće marljivije suradjivati i time uredniku
olakšati ostvarati njegovu želju, da društveni organ bude po svom sadržaju
ne samo raznovrstan i zauimiv, nego i na doličnoj strukovnoj visini.


Zakoni i naredbe.


Naredba kr. hrv.-shv.-dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje


i nastavu od 2. lipnja 1911. broj 11349. o priznanju ravnopravnosti između
šumarsko-mjerničkoga strukovnoga tečaja kr. ugarske rudarske i šumarske
visoke škole u Selmeczbanyi i kr. šumarske akademije, prislonjene uz
mudroslovni fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa 1. u Zagrebu.


Budući da se naučna osnova te naučni i ispitni red šumarsko-mjerničkoga
strukovnoga tečaja kr. ugarske rudarske i šumarske visoke škole
u Selmeczbanyi s naučnom osnovom te naučnim i ispitnim redom kr. šumarske
akademije u Zagrebu, u svim temeljnim i bitnim ustanovama podudaraju,
— izuzevši omanje neke nebitne razlike, — nalazi kr. hrv-slavdalm.
zemaljska vlada, odio za bogoštovlje i nastavu, u pogledu sticanja
zakonite šumarske kvalifikacije priznati naucima svršenim u šumarskomjerničkom
strukovnom tečaju visoke škole u Selmeczbanyi ravnopravnost
s naucima svršenim u kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu, kako u pojedinim
dijelovima, tako i u cijelosti, i to pod ovim uvjetima:


I. S obzirom na pojedine dijelove:
1 Ako se opseg i sadržaj naučne koje struke u oba zavoda predaje
u okviru jednog a naučnog predmeta, to