DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 314 —


Ug. zem. šumarsko društvo. Iz izvješća tajnika toga društva pročitanog
na skupštini održanoj u Budimpešti 11. Xn. 1910. vadimo sliedeće.


Iz podpornih zaklada podieljeno je 1909. godine 2407 K podpore


59. šumarsko-činovničkim i podčinovničkim udovama; 1194 K podpore
26. sirotčadi šumarskih činovnika; te 2040,K podpore 16. šumarskih činovnika
i 5. lugara.
Društveni imetak iznašao je koncem 1909 godine 932 592 K 46 f.,
od koje svote odpada 388.333 K 52 f. na našastarsku vriednost družtvene
zgrade, 295 485 K. 76 f. na zaklade, 192.770 K. 33 f. na slobodno
raspoloživu temeljnu glavnicu, 31 705 K. 26 f. na našastarske predmete i


24.300 K. 59 f. na vriednost knjižnjice. Primitci 1910. godine do 10. XII.
1910. iznašali su 98 180 K, 19. f, a izdatci 62.556 K. 93 f.
Broj društvenih članova je bio sliedeći: utemeljiteljnih članova
860 redovitih članova 1151 ili ukupno 2011, što prama prošloj godini
znači prirast od 1 utemeljiteljnog i 34. redovitih članova.


Trgovina drvom.


Uspjesi javnih dražba stabala bili su slijedeći:


1. Na dražbi obdržavanoj dne 29. travnja t. g. kod kr. šumskog
ureda na Sušaku je:
a) 2462 m^ jelove i 1018 m^ bukove drvne gromade u sječini »Stirovača
«, kr. šumarije u »Kosinju«, sposobne za gradivo, a procjenjene na


10.562 K, dostala tvrdka Š. Vidmar i Rogić iz Sv. Jurja za
procjenbenu vrijednost;
b) 14 m´´ jelove i 83 m´´´ bukove drvne gromade sposobne za gra
divo, te 3150 m´ bukove drvne gromade sposobne za gorivo u sječini
»Kozjak« kr. šumarije u »Kosinju«, procjenjene na 3841 K, dostala je
takodjer tvrdka Š. Vidmar i Rogić iz Sv. Jurja za kupovninu u
iznosu od 3850 K; i


c) 284 m´* bukove drvne gromade u sječini »Kik« kr. šumarije u
»Ljeskovcu«, sposobne za gradivo, a procjenjene na 1024 K, dostao je
Šime Devčić iz Krasna za kupovninu n iznosu od 1150 K.


2. Kod dražbe obdržavane na 17. svibnja t. g. kod kr. šumar skog
ravnateljstva u Zagrebu, je 1885 m´ jelove i 561 m´ bukove
deblovine u 1. sjekoredu kr. šumarije u Fužinama, procjenjene
na 16.186 K, dostao je Martin Pećarić iz Vrata za 19.000 K;
a 47 9 m* jelove i 4905 m^ bukove deblovine u 1. slekoredu kr. šumarije
u Ogulinu, procjenjene na 25,332 K, dostala je tvrdka Descovich
i Bačić iz Rieke za 26.114 K.
Na 635 m^ jelove i 1491 m´ bukove deblovine u I. sjekoredu kr.
šumarije u Ravnojgori, procjenjene na 6268 K nije stigla nijedna
ponuda.


3 Kod dražbe stabala iz šume z. z „Lokve« obdržavane na 20.
svibnja t. g. kod kr. kotarske oblasti u Delnicama, je:
a) 157 jelovih i omorikovih stabala u šumi »Golubnjak«, procjenjenih
na 160´29 m^ gradje i 6358 m´ ogrieva, uz iskličnu cijenu od