DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 342 —


Ogulin; Šnajder Luka, šum. vježbenik — Mitrovica; Stefović Josip,
šum. vježbenik — Belovar; Tolg Vilim, kr. šum nadsavjetnik — Zagreb;
Trotzer Dragatin, vlast, šumarnik — Zagreb; Ugrenović Aleksander,
protustavnik — Petrinja; Ugrenović Aleksander dr., kr kot. šum.


— Pakrac; Vasiljević Vladimir, kr šum. nadinžinir — Zagreb; Viđale
Jaromir, šumarnik — Vinkovci; Vlatković Petar, kot. šumar — Blinja;
Vučković Vaso dr., kr. kot. šumar — Samobor; Weiner Milan, kr. kot.
šumar — Kutina; Zajc pl. Carmenlo, kr. šum. nadinžinir — Zagreb;
Žegarac Pavle, kot. šumar — Mitrovica i Žibrat Milan, kr. kot, šumar —
Virovitica. Ukupno 88 članova B. K.
Izlet učestnika XXXV. glav. skupštine hrv.-slav.
sum. društva u šumu „Draganički lug" zem.
zaj. Draganić, dne 11. kolovoza 1911.


Pošto se prošle godine, radi velike poplave, nije mogla održati
ekskurzija Šumar, društva u šumu Draganički lug, odlučio je društveni
upravljajući odbor, da se ta ekskurzija održi nakon ovogodišnje
glavne skupštine.


Zanimanje za tu ekskurziju bilo je znatno, te se je prijavio
liep broj izletnika, valjda stoga, što su se htjeli na vlastite oči uvjeriti
0 probitcima „zasebnog, kod nas u praksi dosele neprovadjanog",
a u notici u „Nar. Nov " od 28. rujna prošle godine, od nepoznatog
pisca toli pohvaljenog načina, kojim g. kr. zem šumar, nadzornik V.
Dojkovič kani urediti ovu šumu; kao valjda i stoga, što su bili zved-
Ijivi saznati, kako spomenuti g. kao sastavljač gospodarstvene osnove
za tu šumu, misli praktično provesti pomladbu prebornim sjekom
uživane šume, a da isječena mjesta „ne zabra n i" od paše mnogobrojnog
blaga, kako je on to stavio u izgled u svom predavanju o
toj temi, koje je^držao nakon prošlogodišnje glavne skupštine (vidi
listopadski broj Šum. lista od 1910.).


Izletnici su prema programu krenuli dne 11. kolovoza t. g. jutarnjim
vlakom do željez. postaje Draganid, gdje ih je u ime z. z.
dočekao njezin predsjednik Rak i većina odbornika. Od tuda su svi
zajedno krenuli u šumski predjel „Jelas", gdje je voditelj ekskurzije


g. Dojković, koji rukovodi uredjajne radnje u šumi spomenute z. z,
izletnicima ponajprije prikazao historijat z. z. Draganid i njezine šume, a
zatim na temelju do sada sabranih podataka razvio načela, po kojima je
nakanio sastaviti gospodarstvenu osnovu za Draganički lug.
Po njegovom mnienju potiču ponosni Draganičaki od Kresa,
Kupiše i Raka, koji su prema povjestnom pričanju spasili kralja
Belu IV. i za to svoje junaštvo dobili povelju i jedan dio sadanjeg
Draganićkog luga. Ostali dielovi šume pripali su z. zajednici od gospoštije
Draganid, a njeki su postali stapanjem od više zaselaka đraganičkih
i njihovoga posebnoga imetka u jednu cjelinu.


Današnji Draganički lug mjeri 5631 12 kat. jutara, te će se
prema gosp. osnovi razdieliti u tri medjusobno naravnim medjama