DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 349
šteničkih prava odpadajućJh stabala mogao ustanoviti tako, da se
bav u šumi nalazeći se broj stabala (odbiv dakako stanoviti postotak
na razne štete), podieli sa po priličnom ophodnjom od 145
godina. Rezultat bi bio isti, a z. z. bi uštedila veći dio troškova za
sastav gosp. osnove, koji su proračunati na znatan iznos od 13.000
kruna.


Uvaži li se još konačno, da je sa stručnog gledišta upravo
absurdno, da se nakon potpunog izbrajanja i mjerenja svih stabala
promjerkom u svim odjelima, još dalje polažu i snimaju njekakve
pokusne plohe, kako se to sada faktično čini, tada držimo da smo
dovoljno ilustrirali taj zasebni, kod nas još ne provadjani
nači n uredjenja šuma, akoprem bi se o tomu zasebnom načinu
dalo još puno toga, ali žalibože samo nepovoljnoga reći.


Izletnici su u gornjem smislu stavljali mnogobrojna pitanja i
prigovore, dok g predavač nije na koncu izjavio, da i on sam kao
stručnjak taj način uredjenja „osudjuje i da ga apsolutno
ne odobrava", nu da ga je upotrebio samo zato, jer to ovlaštenici
z. z. Draganić žele.


Neznamo kako će sama osnova izgledati kada bude gotova,
kao ni to, kada će radi polaganja nepotrebnih pokusnih ploha, gotova
biti, nu svakako bi preporučili g. sastavljaču, da iz historijata
0 postanku z. z. Draganić izpusti pripoviest o Krešu, Kupiši i
Raku, jer su historičari već odavna utvrdili, da je ta pripoviest izmišljena
i da su mnoge, na temelju te pripoviesti sačinjene povelje,
apokrifne.


Možda će biti dobro da se izpusti iz pregovora i tvrdnja gosp.
uredjivača, da je išao na posao uredjenja „bez da se je unaprvo
odlučio za koju od uredjajnjih metoda´ i to jedno stoga, što je tu
krilaticu uvrstio uvaženi nredjivač Hufnaglu svoju knjigu ,Pracktische
Forsteinrichtung" tek ove godine, dakle dvie i pol godine poslie,
nego što je g. Dojković svoju osnovu započeo raditi, te bi po tom
moglo izgledati, kao da ju je Hufnagl pozajmio od g. Dojkovića ;
drugo pako bilo bi ju dobro izpustiti i stoga, što je g. Dojković kao
stručnjak već unaprvo morao znati, da se po do danas poznatima
metodama uredjenja šuma, neđa šuma u koju blago zalazi, urediti
»bez br an je V in a", a po tom da je imao već odredjeni smjer,
kojim je imao ići: svoju vlastitu, zasebnu, kod nas još ne
provadjanu metodu uredjenja.


A tko će tu osnovu provadjati i sa ovlaštenicima se natezati. Tko
drugi nego i onako sa svih strana napadani kr. kot. šumar. Neznam
hoće li mu koji od kolega biti zavidan?!


Cieli izlet se je inače veoma liepo svršio. Oko 2 sata po podne sjeli
Ru umorni izletnici za pune stolove, koje su svojom prisutnošću
ukrasile milostiva gdja. draganičkog vlastelina g. pl. Pompera, njegova
milovidna gospodjica kćerka i njezina prijateljica, a počastili su ih
svojim posjetom i vlastelin g. pl. Pomper, zatim kr. kot. predstojnik
dr. Tomo pl. Matanić, te gg mjestni učitelj, kapelan i blagajnik.


Zdravica i pjevanja bilo je na pretek, a da bude svatko
zadovoljan u .svakom pogledu, skrbili su se neumorno vriedni kuće