DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 350 —


doioaćine: načelnik općine Draganić g. J. Vučlcović, predsjednik z.
zaj. g. F. Rak i ostali odbornici.


Svima tima, a naročito zem. zajednici Draganić, koja je izletnike
obilno počastila jelom i pilom, neka budo od svih izletnika još jedanput
izrečena najljepša hvala na srdačnom i pravom hrvatskom dočeku.


B. Kosović.
Osobne vijesti.


Imenovanja Njegovo ces. i kr. apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo
je previšnjim riešenjem, danim u Bad-lschlu dne 6. kolovoza t, g premilostivo
imenovati kr. šumarskoračunarskog nadsavjetnika i pretstojnika
šum-računovodstva, Mirka Klokocević a u VI. plaćevni razred.


Nadšumarom i upraviteljem šumskog ureda pl. općine Turopolje, sa
sjedištem u Velikoj Gorici, imenovan je Josip Heckner , dosadanji kr.
kotarski šumar I. razreda.


Premještaji. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije premjestio
Je iz službenih obzira kr. županijskog šumar, nadzornika II. razr.
Vilima C m e 1 i k a, od kr. županijske oblasti u Gospiću kr. županijskoj
oblasti u Zagrebu.


Kr. ug. ministar za pol[odjelstvo premjestio je u interesu službe kr.
šumarsko-inžinirske pristave Sandora Horvath a iz Mrkoplja u područje
kr. šumarskog ureda na Sušaku; Teodora Budisavljevića iz Udbine u
Kalje i kr. šumarskog inžinira Amadeusa Muntean u iz Kalja u Mrkopalj.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je : nadšumara
Vjenceslava Potočnjak a kod gradiške imovne opčine, šumarnikom
u VIII. činovnom razredu; kotarskog šumara Dragutina Hrad
i 1 a kod iste imovne općine, nadšumarom u IX. činovnom razredu;
kotarskog šumara Jov u Lazić a kod 2. banske imovne opčine, nadšumarom-
procjeniteljem u IX. činovnom razredu, te Gedeona 0 g r i z o-
v i ć a, nadšumarom u IX čin. razredu kod 1. banske imovne općine


Umro. U Gospiću umro je Franjo D u m b o v i ć, umirovljeni kotarski
šumar II. banske imovne općine u 44. godini. Pokojnik je dugo godina
poboljevao, te je radi toga i bio tako rano umirovljen. Lahka mu zemlja
i Slava mu 1


t Teodor Basara. U prošlom broju donjeU smo samo u kratko tužnu
viest 0 smrti Teodora Basare, nadšumarnika i upravitelja gospod. ureda


f. banske imovne općine, a sada ćemo obzirom na okolnost, što je pokojnik
kao vrstan i osobito radin šumar zavriedio, da ga se opširnije sjetimo,
donjeti kratak mu životopis i opis njegovoga zaslužnoga djelovanja.
Pokojni Basara rodio se g. 1854. u Adaševcima u Srijemu. Svršiv
osnovne škole, polazio je realku u Mitrovici, te je već tada bilo odlučeno,
da se Teodor posveti vojniStvu Toga radi je bio pošao u kadetsku
školu u Zagreb.


Izišav kao narednik, bio je odredjen u Bosnu, a kašnje i u Srbiju,
gdje su tada austr.-ug. časnici u svrhu izmjere zemlje, provadjali triangulaciju.
Mnogo epizoda i doživljaja znao je pokojnik iz tog doba pripovijedati.