DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 333 —
Malo je radnika, koji su u tišini, ali tako ustrajno i požrtvovno radili
i sve svoje sile koristi naroda posvetili Zato možemo mirne duše
reći: Basara se je u punoj mjeri odužio narodu i domovini, pak s toga
„SI av a mu"!


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 3. lipnja 1911. u Šuinarsl(om domu u Zagrebu,
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarsicog
društva.


Prisutni: I potpredsjednik Robert Fischbach, I[. potpredsjednik Josip
Havas, tajnik Bogoslav Kosović, blagajnik Ljudevit Szentgy6rgy, odbornici:
Dojković Vilim, Kern Ante, Lasman Dragutin, Metlas Jovo, Rukavina
pl. Rude, Schmidinger Richard i Tolg Vilim.


Ispričali su izostatak: Preuzv. gospodin Marko grof Bombelles, druš-
tveni predsjednik i ostali neprisutni odbornici.


I. Potpredsjednik u zastupanju odsutnoga predsjednika otvara sjednicu,
te grije nego se predje na dnevni red:
1. Čestita u ime hrv-slav. šumarskog društva II. potpredsjedniku
presvietl gospodinu Josipu Havasu, pretstojniku kr. šumarskog ravnateljstva
iU Zagrebu, na usliedivšem njegovom nedavnom imenovanju kr. ugar. ministerijalnim
savjetnikom, moleć ga, da svoju osobitu brigu za dobrobit
hrv.-slav. šumarskog društva i nadalje istomu posveti, kao što je to on
dosada uvjek radosno činio.
Prisutni kliknuše svomu odlikovanomu II. potpredsjedniku trokratno:
Živio!! I


2. Priobćuje, da je ugar. zemalj. šumarsko društvo u Budimpešti,
posebnom osmrtnicom stavilo hrv.-slav. šumarskom društvu do znanja, da
je dne 24. V, t. g. preminuo njegov 12. god velezaslužni predsjednik
Desider barun Banfy, bivši kr. ugar. ministar predsjednik. Njegovog ces.
i kr. apostolskog Veličanstva pravi tajni savjetnik itd. itd., te da je od
strane predsjedništva u ime hrv.-slav. šumarskog društva izražena ugar.
zem. društvu pismena sućut, zatim priobćuje da su umrli društveni članovi
: Teodor Basara, nadšumarnik 1 banske imovne obćine u Glini i
Mihaljević Milan pl., nadšumar pl. općine Turopolje u Velikoj Gorici.
Prisutni odbornici dižući se sa stolica, kliču vrlim pokojnicima
«Slava im!´
Zatim se prelazi na dnevni red ustanovljen pozivom od 14. svibnja


t.
g. broj 64.
Točk a I. Čitanje zapisnika od prošle odborske sjednice
Prije nego se zapisnik ovjerovi, priopćuje predsjedatelj, da predsjedništvo
društva nije moglo provesti zaključak prošaste odborske sjednice
i uručiti na način ti zaključku označeni, pismenu čestitku preuzvišenomu
gosp. Marku grofu Bombellesu, buduć je isti radi bolesti i udaljenosti
svečano predanje čestitke zahvalno odklonio, ter izjavio, da će istu
primiti prvom zgodom kada u Zagreb dodje.
Odbornici uvidjajuć da glavni razlog odklonu svečanog predanja
čestitke putem posebne deputacije ´eži u poznatoj skromnosti preuzvišenoga
društvenoga predsjednika, zaključuju, da se pokuša ponovno prvobitni
zaključak provesti.