DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 354 —


Na to bude zapisnik od prošle sjednice u cielosti ovjerovljen, te za


njegovo ovjerovljenje izabrana gg. Rude pl. Rukavina i Vilim Tolg.
Točk a II.: Izvješće o tekućim poslovima:


1. Predsjedatelj priobćuje, da je dne 31. svibnja t. g. preduzeo
skontraciju
društvene blagajne, te da je zaključio:
a) blag. dnevnik društvene imovine sa 11.129"74 K
b) » » pripomoćne zaklade sa 12.809´80 K
c) > » zaklade A. Borošića sa ... . 2.497´16 K
Uzima se na znanje.


2. Društveni tajnik izvješćuje: Da je tvrtka F. Deutscha sinovi u
Zagrebu, poklonila hrv.-slav. šumar, društvu dvije liepe slike prekrasnih
riedkih hrastova iz slavonskih šuma, te priobćuje, da se na tom daru
predsjedništvo jur najtoplije zahvalilo.
Uzima se na znanje, a dar se sa zahvalnošću prima.


3. Nadalje izvješćuje, da je društv. član Gjuro Cesarić u Osieku
zamoljen, da zastupa društvo na glavnoj skupštini slavonskoga gospodarskoga
društva, koja će se glasom priposlane pozivnice obdržavati dne
8.
lipnja t. g. u Osieku.
Uzima se na znanje.
4. Izvješćuje nadalje, da je zagrebačkom limaru^ A. Maruzzi-u povjereno,
da na osnovu troškovnika izvede popravke na Šumarskom domu sa
troškom od 222 K 70 fil. (broj 68—1911.), koji trošak je proračunom
osiguran.
Prima se na znanje.


5. Priobćuje, da je po dosadanjem običaju predsjedništvo otstupilo
hrv. zagrebačkomu ribarskom društvu dvoranu za obdržavanje glavne
skupštine.
Odobrava se.


6. Izvješćuje, da su po presvietlom gosp. Josipu Havasu najavljeni
sliedeći članovi I. razreda: Robert Matherny, kr. šumarski inžinirski pristav
u Glini; Roman Ambrozy, kr. šumar, inžinirski pristav u Vranovini:
Milan Višnjić, kr. šumar inžinir. pristav u Rujevcu; Šandor Horvath, kr.
šumar, inžinir. pristav u Mrkoplju; August Sztripszky, kralj, šumar inžinir
u Zagrebu i Emil Kmetony, kralj, šumar, nadinžinir u Zagrebu./: broj 72
ex 1911/
Prima se.
Zatim je najavljen kao čl. I raz Živnustka Olda, slušatelj šum. škole


u Jemnici u Moravskoj /broj 56—911/.
Prima se.
Kralj, šum, nadinžinir Zezulka najavljuje za člana Milana Marinovića


kr. šum. inžinir. vježbenika u Marmaroš Szigetu u Ugarskoj/broj 59—911/
Prima se.
Kralj. šum. inžinirski pristav Valentin Schaab najavljuje svoj pristup


u društvo kao član I. razr. (broj 37—1911.).
Prima se.
Dimitri Lazaroff, lesničej u Pešteri, Bugarska, najavljuje svoj pristup
za člana 1. razr. u društvo (broj 47).
Prima se.
Kralj šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu najavilo je kao članove ]I.


razr.
kr, državne lugare: Ivana Mlinarića u Ogulinu, Iliju Banovića iz