DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

357


Zaključeno je, da se pretstavka dostavi svakomu odborniku i raspravi
u sliedećoj sjednici


5. Pazikuća Gložić Pavao moli, da društvo plati bravu, koju je
dao
na svom stanu načiniti nakon provale po njekom zlikovcu u njegov stan.
Dozvoljava se isplatiti 7 K.


6. Ugrenović Aleks. protustavnik moli, da ga se ne briše kao Člana,
jer će si dati dužnu članarinu po gospod. uredu ustezati i tako će društvo
podmireno biti.
Dozvoljava se.
7 Član Brnjas moli, da mu se oprosti plaćanje članarine za vrieme
njegove jednogodišnje dobrovoljačke službe.
Oprašta se.


8. Prpić Petar kot. šumar gradiške imovne općine traži, da mu se
naznači ciena starih godišta »Šumar, lista«, jer ih želi kupiti.
Neka mu se stara godišta, u koliko ih imade, ustupe uz cienu od
dvie krune po godištu


9. Otac pokojnoga člana Gržete moli za potporu.
Ne može mu se dati, jer nije član.
10. Gospodja udova Brosig moli potporu, jer joj je sin opasno obolio,
ter treba za Ijekove.
Daje joj se petdeset kruna.


11. Kranjsko-primorsko šumarsko društvo najavljuje svoju glavnu
skupštinu u Rudolfswertu, te moli, da se izašalje zastupnik hrv.-slav. šum.
društva.
Neka se zamoli tajnik kranjskog-primorskog šum. društva, da hrv.slav.
šumar, društvo zastupa.


12. Društvo česky lesnicky radi poziva na IV. zemski lesnicky kongres
u Prag.
Neka se zamoli koji od odbornika da društvo zastupa.
Točk a VI 1. Blagajnik predlaže, neka se gospodji udovi Borošić


oprosti dužna
stanarina od 61 K 90 fil.
Odpisuje se.


2. Tajnik Kosović predlaže, da se pravovremeno raspiše natječaj za
jubilarni stipendij šum.
društva.
Neka se raspiše.


3. Isti predlaže, da se nabavi ormar za knjige, jer su svi ormari
već puni.
Neka se nabavi.


5. Isti predlaže izkaz izašlih knjiga šum. struke.
Zaključeno je da se nabavi Dr. Novacky, Practische Bodenkunde; Neue
Holzusancen od 1. travnja 1911.; Dr. Jugovitz, Der gegenwartige Štand
der F"orstservitutsfrage in den oster. Alpenlandern; Mizler. Pas u potražnoj
službi; Dr. Lang, Theorie und Praksis der Pflanzenztichtung; Hufnagl,
Praktische Forsteinrichtung; Mittheilungen aus der Statsforstverwaltung
Bayerns; Geschaftsordnung fiir die kg. sachsische Statsforstverwaltung
einslieslich der Forsteinrichtungsanstalt; Dr. Martin, die Forsteinrichtung
i Dr. Miiller, Lehrbuch d. Holzmesskunde.