DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 42     <-- 42 -->        PDF

360


Broj 15.543. ex 1911.


Predmet: Šumarska akademija, primanje apsolvenata u šum. službu
u Bosni i Hercegovini.


Hrvatsko-slavonskom šumarskom društvu


u
Zagrebu.


C. i kr. zajednički ministar financija priopćio je dopisom
od 7. srpnja 1911. broj 10071. B H., da mu je zemaljska vlada
u Sarajevu povodom dopisa ove kr. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje
i nastavu od 3 svibnja t. g. broj 6925, uvaživši potpuno okolnost,
da se prema naredbi ove kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 20 lipnja 1907. broj 17.010, koja se tiče »državnog
ispita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva«,
ovaj ispit posvema ekvivalentan analognim u obim državama
monarkije propisanim strukovnim ispitima pa time
dosadašnji razlog neprimanju apsolvenata kr. šumarske akademije prislonjenje
uz kr. sveučilište u Zagrebu, u bosansko hercegovačku zemaljsku
šumarsku službu otpada, predložila, neka bi se pri popunjivanju činovničkih
mjesta za bosansko-hercegovačku zemaljsku šumarsku službu u
širem smislu na temelju § 1. naredbe od 14. lipnja 1905. broj
92.006./1 Zakonik i naredbenik XIII., i takovi natjecatelji u kombinaciju
uzeli, a s njihovim se molbama normalno postupalo, koji su redovito
polazili i apsolvirali kr, šumarsku akademiju prislonjenu uz mudroslovni
fakultet kr. sveučilišta u Zagrebu.
C. i kr zajednički ministar financija pristao je najpripravnije na
ovaj predlog zemaljske vlade u Sarajevu, te je glede proglašenja ove
ustanove, odnosno glede shodne promjene gore navedene naredbe nužno
odredio.
Sto se tome društvu znanja i ravnanja radi priopćuje.


U Zagrebu,
dne 17. srpnja 1911.
Za bana: Chavrak v. r.


Knjištvo.


Plitvička jezera i njihova okolica, od profesora D. Franića, Zagreb
1910. u nakladi pisca. Cijena broširano 10 K, a u krasnom vezu sa zaštitnim
kartonom 12 K.


Djelo posvećeno »Ljepoti i slavi Hrvatske«, jest omašnoga sadržaja
na pune 432 stranice velikoga oktav-formata, a ukrašeno je sa 19 fotografija
raznih dijelova i krajeva Plitvičkih Jezera, sa 9 historičkih i ge
ografskih karata,: pa sa 3 vlastoručne crtarije botaničara saskoga kralja
Fridrik a August a II. prigodom njegovoga posjeta na Plješivici i okolini
Plitvičkih Jezera.


Majstorski zasnovano i elegantnim stilom napisano djelo obuhvaća
slijedeći zanimivi i na polju turistike i prirodoznanstva vrlo poučni sadržaj
: