DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 362 —


Konačno nas pisac upoznaje sa »Poznavanjem Plitv. Jezera i raznom
literaturom o njima« počam od 16. stoljeća do danas.


Kruna sviju dosadanjih literarnih djela o Plitvičkim Jezerima jest
nepobitno ovo Franićevo djelo, sa kojim se radi njegove potpunosti, savršenosti
i tiskarske ljepote i ukusnosti hrvatsko knjižtvo ponositi može,
te koje je radi toga primljeno i u samu c. i kr dvorsku knjižnicu, s čim
je ujedno g. piscu za njegov patriotski rad izraženo i samo Previšnje
priznanje. 1 mi ćemo svoje priznanje g. piscu iskazati, ako nas što više
sa tim krasnim djelom obogati svoje skromne privatne knjižnice, pa mu
na taj način omogućimo pokriće ogromnih nakladnih troškova.


Šumski prekršaji i odnosni postupak kazneni s osobitim osvrtom
na Dalmaciju. Pod tim naslovom će do koji dan tiskom tvrtke Schonfeld
i drug u Zadru izaći knjižica (pet i po tabaka u 16-ini), od c. i
kr. namj. savjetnika konte Viscovich-a.


U prvim su poglavljima pribrani redom iz zakona i opisani svi
šumski prekršaji, a na prikrajku je kod svakoga prekršaja navedeno, kako
se on u kratko označuje, te naznaka odnosnog paragrafa dotične kazne.
Gdje je potrebno, dodane su još zgodne praktične opaske kaznene i administrativne
prirode. Dolaze zatim poglavlja o odnošaju šumskih kaznenih
propisa sa općim kaznenim zakonikom i sa susjednim zemljama Hrvatskom
i Bosnom-Hercegovinom, pa poglavlje o kaznenom postupku. U dodatku
prikazano je ustrojstvo šumarske službe i pretiskani su službeni naputci
za općinsko šumarsko osoblje.


Knjižica može zanimati i lovce, jer su u naputku za opć. lugare sadržani
i propisi o zabranama lova u Dalmaciji.


Praktična geodezija ili zemljomjerstvo. Priručnik za mjernike, gospodare,
praktične činovnike i privatnike. Napisao ingenieur Franjo pl.
Kružić , umir. profesor tehničke struke. Sa 262 stranice, 323 slike i
1 tabelom konvencijonalnih oznaka. Knjiga je posvećena zagrebačkom
gradonačelniku arhitektu g. J. Holjcu.


Po ocjeni st´učnjaka, a jamči za to i ime autora, koji je taj predmet
na stručnim zavodima u Hrvatskoj i Bosni teoretično i praktično predavao
tečajem 30 godina — knjiga potpuno odgovara našim potrebama i mjerničkoj
praVsi. Teorija je potpuno prilagodjena praktičnoj uporabi predmeta,
te je zgodno aplicirana za riješavanj I praktičnih primjera iz mjerstva.
Opći dio geodezije, zemljomjerstva i visinomjerstva upotpunjen je opširnim
dodatkom reambulacije, tahimetrije i praktične uporabe
geodezije kod zemljoradnja (Erdarbeiten) i označivanja gradjevnih
objekat a na zemljištu (Schniirgeriiste, Bau-und Lattenprofile). U knjizi
navedeni su geodetički strojevi najglasovitijih tvrtki tu- i inozemstva uz
naznaku cijena, što je osobito praktično za vanjske stručnjake.


Knjiga je pisana laganim i razumljivim slogom, te se veoma preporuča
za nabavu i širim slojevima publike i našim hrvatskim čitaonicama,
e da se tako podupre razvitak naše i onako vrlo siromašne tehničke literature.


Cijena je knjizi sa pouzećem 3 K 78 fil., uz priposlanje iznosa od
3 K 33 fil. dostavlja se knjiga franko.
Dobiva se kod autora F. pl. Kružića, Zagreb, Zrinjski trg br. 2.
te kod sviju zagrebačkih knjižara.