DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 363 —


Različite vijesti.


Povjerenstvo za državni ispit, osposobljujući za samostalno vodjenje
šumsicog gospodarstva. Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove imenovala je Vilima Tolga , kr. šumarskog nadsavjetnika, zamjenikom
predsjednika, a kr. županijskog šumarskog nadzornika I. razr.
Bogoslava Ko sovica, ispitnim povjerenikom za rečeni državni ispit


Prinos zakladi za uzgoj djece šumar, činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji. Zemljištna zajednica Gradište (kotar Požega, a šumarije
u Kutjevu) je u glavnoj svojoj skupštini od 19. lipnja 1911. prigodom
rasprave o prodaji 1446 hrastovih stabala, zaključila da se u
dražbene uvjete uvrsti paragraf koji glasi: »Dostalac dužan je u zakladu
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatsko
j i Slavonij i položiti O^",,, od dostalne svote, prigodom
uplate dostalne svote, u smislu §. 12. dražbenih uvjeta«.


Pošto je nade, da će se kod dražbe polučiti utržak od kojih 100.000
kruna, to će u gorespomenutu zakladu unići do 200 kruna.
Ovaj liepi primjer iznašamo sa željom, da se i druge z z. u ovu


z. z. ugledaju. Daj Bože! Gašo Vac.
Šumarski ravnatelj za Bosnu i Hercegovinu. Još o Novoj godini


razdijeljena je bosansko-hercegovačka šumska uprava na »šumarsku direkciju
« i^ na »političko-administrativni šumarski odsjek«.


Sefom direkcije imenovan je šumar, nadsavjetnik Hugo S c h m i d t,
a političko-administrativnim šumarskim odsjekom upravlja šumar, savjetnik
Valentin M i k 1 a u. Bivši pako šef bosan.-hercegovačkoga šumarstva,
vladin savjetnik Mihael B u b e r 1, dodijeljen je kao šumar, konzulent
šefu gospodarstvenoga (IV.) odjelenja zemaljske vlade.


Posljedice priznanja ravnopravnosti zagrebačke šumarske akademije
sa šumarsko-mjerničkim strukovnim tečajem kr. ug. rudarske i
šumarske škole u Selmeczbanyi. Iz naredbe kr. hrv.-slav.-dalm. zem.
vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 17. srpnja t. g. broj 15 543,
koju donašamo na drugom mjestu razabire se, da je zagrebačka šumarska
akademija priznata i u Bosni i Hercegovini, te da su tamo
priznati takodjer u Zagrebu položeni državni ispiti za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva.


Prema tomu ne ima s jedne strane nikakovih zaprieka proti primanju
apsolvenata zagrebačke šumarske akademije u bosansko-hercegovačku
zemaljsku službu, kao niti proti tomu, da oni praktični državni šumarski
ispit polažu u Zagrebu. Nu ne ima nadalje nikakove zaprieke ni
proti tomu, da pripadnici Bosne i Hercegovine u buduće nebi polazili zagrebačku
šumarsku akademiju. Takovom posjetu može se zagrebačka šumarska
akademija tim više nadati, što je na njoj nastavni jezik hrvatski;
nadalje što je jednim zaključkom bosansko-hercegovačkog sabora dano
prvenstvo apsolventima zagrebačke šumarske akademije, te konačno što
je spomenuti sabor zaključio, da će u tu svrhu davati stipendije.


Sto se još napose naših domaćih sinova tiče, to je za nje uz ino,
bio zapriekom polaska u bos -hercegovačku šumarsku službu, njemački
uredovni jezik, nu i taj će čini se uskoro biti dokinut.


Ne ima s toga nikakovih više zaprieka proti primanju naših sinova
u spomenutu službu, a kako će Bosna i Hercegovina za reorganizaciju