DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 46     <-- 46 -->        PDF

364


šumarstva trebati znatan broj akademski naobraženih šumara, to im predstoji
i dobra budućnost, pak stoga se može samo preporučiti ustup u tu
službu.


Blljevište kod Sv. Mihovila nad Senjem. Iz toga biljevišta, koje se
uzdržaje iz sretstava krajiške investicionalne zaklade, je u svrhu pošum-
Ijenja po Nj. Pr. banu kraljevina Hrv. Slav. i Dalmacije g. 1910 bezplatno
podijeljeno raznim oblastima, uredima i strankama, sliedeći broj
biljka: 4godišnjeg crnog bora 6.000; 3-godišnjeg crnog: bora 649.000;
2-godišnjeg crnog bora 207.900; 6godišnje omorike 2.000; 4-godišnje
omorike 1 200 ; 3-godišnje omorike 275.100 ; 4-godiSnjeg ariša 100 i
6-godišnjeg javora 500 komada.


Nagrade za podignuće i uzgoj gajića na krasu. U ime tih nagrada
je u godini 1910. iz zemaljskih sredstava raznim strankama isplaćena
ukupna svota od 825 K.


Pošumljenja na osnovu šumsko-gospodarstvenih osnova izvedenih
u Hrvatskoj i Slavoniji u godini 1910.
Tečajem godine
valjalo je pošumiti od pošumljeno je o đ


o


pod § 14. zakona od pod §. 14. zakona


26. III. 1894. kojim od 26. III. 1894.
2
2
iD
1—1


se Cl redjuje stručna kojim se uređjuje
upravaitđ. u šuma stručna uprava itđ.


županije, municipij


stojećih pod osou
šuma, stojećih o


>!0


bitim javn. nadzoa
pod osob. javnim a -4J
rom iim. općinama nadzorom i im. opć. 1« d
u biv. vojnoj kra>
u biv. vojnoj kra>


jini spađajude n jini »padajuće a


3 "3


povrg me


tat. jutara PM
Županija liCko-krbavska
„ mođruš.-rieCka
„ zagrebačka . .
„ varaždinska. .
„ belov.-križevač.
„ požežka . . ,
, virovitička . .
„ sriemska . . .
149
47
40
271

789
500
19

716
4

341


149
47

40
271

319
400
19

14
4

_ „
2bO

37
283529
53

42 — 4« 4
Im. općine: petrovarađ.
brodska . .
1446
1424


1376
1624
248

novogradiška
križevačka .
gjurgjevaCka
Slunj ska . .
II. banska
I. banska .
929
714
3777
73

572
_^.,
438
290
3777
73

352
_.__
~ogulinska
otočka . . .
149
970
_


149
323
-Ukupno . 11910 1061 9519 268 1164