DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 365
Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.
Dana 29. lipnja t. g. održana je u Našicama pod predsjedanjem
predsjednika g. Gjure pl, Ilic a glavna skupština ovoga društva. Zastupano
je bilo više oblasti i zavoda. Skupštine se je neugodno dojmilo, što
nije bio prisutan zastupnik visoke kr. zemaljske vlade, što je skupštinaru
ravnatelju Selaku iz Okućana dalo povoda, da stavi u tom pogledu upit
na predsjedatelja. Gosp. predsjedatelj je odgovorio, da su se odlučujući
faktori privatno ispričali, da im nije moguće na skupštinu doći, prema
čemu ne predleži možda kakovo omalovažavanje društva sa strane visoke
vlade. — Sa strane upravnih oblastih bili su prisutni gg. predstojnik I.
Mraović, kot pristav dr, Cesar i načelnik pl. Koščec. — Izvještaj o djelovanju
kao i zaključni računi za godinu 1910. primljeni su nakon kratke
rasprave jednoglasno na znanje, uz podjeljenje odrješnice upravnom odboru
— Proračunska osnova sa izdacima u iznosu od 1720 K, sa primicima
od 4659 K i sa cjelokupnim stanjem obveznica u iznosu od 9361 K
23 fil. jednoglasno je prihvaćen. — Ponovno su izabrani: predsjednikom
Gj. pl. Tlić — Osijek, I potpredsjednikom Franjo Groge r — Našice,


11. potpredsjednikom Ivan Cefut a — Zagreb, odbornicima: prof. K.
Ilibašić — Zagreb, šumar S. Kopf — Budimci, agr. Gj. M u a č e-
vi ć — Osijek i tajnik dr. Franjo Polja k — Zagreb; u nadzorni
odbor: J. Hefner — Đakovo. I. Zoričić — Božjakovina i D. A džija-
Damaso v — Zagreb. — Nakon izbora razvila se je dulja razprava
o radnom programu društva. Društveni tajnik M. V u k m i r izneo
je o tom u ime upravnog odbora predlog, a u raspravi o njem učestvovali
su m. 0. gg. Zoričić, Krišković, Czapek, pl. llić i
S e 1 a k. Radni program, koji među ostalim sadržaje izdanje knjige «Statistika
veleposjeda« i osnovanje potporne zaklade, iz koje će se siromašnijim
članovima dijeliti potpore, prihvaćen je. Na predlog g. šumara Czape
k a zaključeno je, da društvo mora razviti nastojanje, kako bi se sva
javnost zainteresovala za pitanje uređenja pravnih i materijalnih odnošaja
između službodavaca ter gospodarskih i šumarskih činovnika. Jedna od
prvih zadaća našega sabora na polju socijalnog zakonodavstva
valja da bude izdanje zakona o gospodarskom
i šumarskom činovništvu, koji su danas bespravni. —
Zaključeno je na predlog predsjedatelja pl. Ilica , da se naziv društva
promijeni u »Hrvatsko zemaljsko društvo gospodarskih i šumarskih činovnika
« — Poslije skupštine, koja je trajala oko 3 sata, predavao je g.
kr. vladni gospodarski pristav I. Zoriči ć o poljsko-gospodarstvenim pecarama
žeste sa narodno gospodarstvenog gledišta i to vrlo intesantnim
načinom, a nakon njega govorio je društveni potpredsjednik šumarski
nadzornik g. Franjo Groge r o lovnom zakonu. — Dan po skupštini
bio je izlet svih skupštinara. Izletnici su najprije pregledali vlastelinski
park, onda su se odvezli industrijalnom željeznicom do ribnjaka, odovud
u tvornicu tanina i parnu pilanu Sušine-Gjugjenovac, a po tom u dolnjomotičinačku
planinu Na ribnjacima i u planini bili su izletnici gosti Njegove
Preuzvišenosti dra. Teodora grofa Pejacsevicha , a u Gjurgjenovcu
gosti tvornice tanina sa gosp. ravnateljem W e i s o m na čelu —
Za lijepi uspjeh skupštine i izleta ide zasluga g. F. Grog era, šumar,
nadzornika u Našicama,