DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 366
Broj 19757/11. 2.


Ogl


Za pojedina lovišta kr. drž. šumarskih ureda u Orsovi, Bustyahaza-i,
Totsovaru i na Sušaku, kr. nadšumarskih ureda u Ungvaru, Lippa i Liptoujvaru,
te kr, drž. šumarskih ravnateljstva Maramarosszigetu, Lugošu i
Zagrebu, izdavati će se lovne doznačnice vrhu za postrieljanje u tekućoj
lovnoj ´´sezoni opredjeljenih jelena, divokoza, srnjaka, medjeda, divljih
svinja, u istom redu, u kojem budu to odnosne ustmene ili pismene prijave
podnesene i to: na jelene i srnjake do 15. rujna, na divokoze,
divlje svinje i međjede pako do 15. listopada t. g.


Doznačnice glasiti će na po predstojnicima dotičnih šumarskih
oblastih unapred odredjene lovne dane i predjele, ter će se izdavati samo
uz uplatu propisanih pristojba


Pobliži uvjeti mogu se kod dotičnih šumarskih oblasti uviditi.


U Budimpešti, 22. lipnja 1911.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.


Šumarsko mjesto.


Na većem vlastelinstvu blizu Zagreba ima se popuniti mjesto »vlastelinskoga
šumara«, koji mora da je strukovnjak sa većom praksom.
Molbe neka se šalju na uredništvo ovoga lista pod chifrom 400.—


Broj 13.959. — Kr. kotarska oblast u Djakovu
I911./714 šum. 4. kolovoza 1911.
Predmet : Dražba stabala iz šume zem.
zajednice Borojevci i Paučje.


Ogl« las dražbe stabala.


Usljed dozvole kr zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove


od 9. veljače 1911. broj 760. i 1069. razpisuje se ovime javna dražba


primanjem lih pismenih ponuda vrhu:


250 hrastovih stabala iz šume zem. zajednice Borojevci uz iskličnu


cijenu od 3.000 K. i


1.178 bukovih stabala iz šume z z. Paučje uz iskličnu cijenu od
11.039 K.
Dražba obdržavati će se u uredu kr. kotarske oblasti u Djakovu
dne 7. rujna 1911. u 10 sati prije podne.


Svaka od gornjih hrpa prodaje se posebno.


Kod dražbe od 1178 bukovih stabala iz Sume z. z. Paučje, primati


će se ponude i ispod izklične cijene uz izričnu napomenu, da ponude


ispod isklične cijene vežu z. z. Paučje istom nakon prihvata iste po skup


štini ovlaštenika z. z. i odobrenja kr. zemaljske vlade.


Kod obe gornje zemlj. zajednice prodaje se sve drvo do 16 cm.
debljine. Ovršine i ogranci ispod ove debljine, kao i svi odpadci preostaju
dotičnoj zemlj zajednici.