DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 422 —


sukiseline, da nježno slaničevje gljivica, koje s njom u doticaj
dodje, bezuvjetno mora biti razoreno.


Kod nabave sumpora treba paziti, da je po mogjćnosti
kemički čist i najfinije samljeven. Sumporni cviet nije dobro
rabiti, jer se zrnca, koja su kod ovoga više okrugla, ne drže
na listu tako, kao oštrobridna zrna samljevenog sumpora.


Finoću mljevenja može se istražiti pomoću Chamel-ove
cievi, što je važno koli glede troška, toli i glede uspjeha, koj
je tim veći, čim je sumpor finije samljeven.


Uputno je sumpor prije porabe prosijati kroz fino sito, da
se razmrve grudice.


Sprave za sumporenje poznate su, a biti će uputno za
sumporenje hrastovih biljka, radi prištednje rabiti onakove, koje
sumpor nerazbacuju širom.


Naše imovne općine i veća vlastelinstva zvana su, da u
tome izvedu barem pokuse i objelodane troškove i uspjeh, koji
će možda biti dvojben samo na prevlažnim mjestima, te u predzabranama,
u kojima zasjena starih stabala zapriečuje dopiranje
sunčanih zraka do sumpora.


Gospodarska osnova za šumu zem. zajednice
Draganić.


Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik.
U prošlom broju ovoga lista opisao je g. šumar, nadzornik


B. Kosović ovogodišnji izlet hrv.-slav. šumarskoga društva u
šume zem. zajednice Draganić. On je tom prigodom priopćio
najglavnija načela, po kojima g. kr. z. šumar, nadzornik V. Dojković,
glasom njegovoga tumačenja pred izletnicima, smjera izraditi
gospodarsku osnovu za šumu Draganički lug, vlastnost
spomenute z, z. a podjeđno se je kritički osvrnuo na ta načela
i razložio, s kojih razloga ih sa strukovnoga gledišta drži pogriešnima,
a za zem. zajednicu Draganić sa gospodarstvenoga
gledišta štetnima i neprovedivima,