DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 424 —


Da ovlaštenici z. z. Draganić žele prebirni sjek uz suspenziju
svakog pošumljivanja i da iz reda nastoje stvoriti nered, to
je razumljivo, jer oni su na to kroz decenije naučeni i jer računaju
samo sa svojom časovitom korišću, a ne misle na budućnost.
Nu da oni ne bi konačno makar i nevoljko bili dozvolili
provesti uredjajne radnje, makar ne bi svi njihovi neopravdani
zahtjevi bili uvaženi, to ne stoji. Nu sve kada bi njihovo
opiranje bilo i te kako veliko, to držim da ne ima o tora
dvojbe, da se nikako nisu smjeli uvažiti takovi zahtjevi ovlaštenika,
koji su neminovna financijalna propast šume i zemljištne
zajednice, te koji se protive pravilima razložnog šumskog gospodarenja,
ustanovama postojećih naredaba i pravilima zdravoga
razbora.


Ja veoma cijenim složan rad sa ovlaštenicima, želim takodjer,
da se njihove želje što većma uvaže, nu držim da im
se svaki šumar-stručnjak mora protiviti onda, kada znade, da
su ti zahtjevi po zem. zajednicu pogubni i da se protive postojećim
naredbama i svim pravilima šumarske znanosti.
Jer kad bi sastavljač ovakovim neosnovanim zahtjevima
udovoljio i po njima radio, onda bi takav stručar bio kod sastavka
gospodarske osnove posvema suvišan, jer osnovu, koja
se ne osniva na temeljnim načelima šumarske nauke, pa se ni
inače neosvrće na postojeće propise, već samo na nerazložne
zahtjeve ovlaštenika, može sastaviti i svaki laik, pa i sami
ovlaštenici bez stručnjaka.


I doista izgleda, kano da je sastavljač osnove za šumu
zemljištne zajednice Draganić, u pogledu izbora načina sječe,
toga temelja gospodarske osnove, slijedio diktat Draganičaka,
jer ta gospodarska osnova, u koliko se tiče samoga temelja,
ne ima na sebi ništa stručnjačkoga.


Mirne daše i otvoreno izjavljujem, da je dosadanje šumsko
gospodarenje, koje se osnivalo na neredovitom prebirnom sjeku,
po mom sudu bilo ne prispodobivo bolje i razložnije, nego sadanje,
koje se temelji na redovitom prebirnom sjeku.


Po dosadanjem načinu gospodarenja vadila su se samo
Stara, kržljava, trula i šuplja, dakle skroz manjičava stabla po