DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 425 —


svoj šumi i to samo oko 5—6 stotina stabala godišnje; po
novoj pako osnovi daje se godišnje 1440 komada najboljih,
najljepših i najvriednij´h hrastovih stabala od 60—90cmt. u prsnoj
visini i to u sastojini, koja je najbolje obraštena i u najboljem
sklopu, dočim se tek za dalnje periode ostavljaju pojedina po
svoj šumi razštrkana stabla, te sastojine sa slabim ili nikakovim
obrastom na lošoj stojbini.


Na taj se način pod firmom gospodarske osnove, upravo
uništava i razara imetak zem. zajednice.


U pogledu pošuraljivanja razlikuje se po toj osnovi inaugurirani
način gospodarenja od dosadanjega samo u toliko, što
se po dosadanjem načinu gospodarenja nije u opće rišta pošumljivalo,
jer su se stabla vadila širom po svoj šumi, a po
ovoj gospodarskoj osnovi predlaže se doduše pošumljivanje, ali
do faktične provedbe neće doći, a ako dodje, morati će se obzirom
na skupocjenu sadnju i još skuplje ogradjivanje svih po
svoj šumi razštrkanih čistina i t. zv. vrtića, te obzirom na vrlo
dvojbeni uspjeh, sav u tu svrhu učinjeni trošak, smatrati izbačenim
novcem. Da je takav način sječe i ponovnog pošumljivanja
po svoj šumi razštrkanih sijevnica i čistinica (vrtića) jedan
strukovni lapsus, potvrdili su skoro unisono svi izletnici hrv.slav.
šumarskog društva. To ali još nije najglavnija stvar, nego
kod takovog pošumljivanja igra najveću ulogu skupa i skoro
neprovediva radnja, slabi uspjeh i grdo iznakaživanje šume, jer
se time, osobito ako se ovakova sječa kroz više ophodnjica
provadja, (kao što ima ovdje biti) šuma pretvara u rugobu
od hrastove šume, pošto se razni debljinski razredi u vrlo malim
i najnepravilnijim površinama skoro na svaki korak izmjenjuju,
te kod sječe najstarijeg debljinskog razreda na slabijem počinja
neizmjerna šteta.


Prema gornjem razlaganju držim:


1. da projektirana gospodarska osnova u nikojem smjeru
ni pogledu, ne odgovara niti najprimitivnijemu uredjenomu šumskomu
gospodarstvu, a kamo li današnjoj naprednoj šum. znanosti,
pošto počiva na takovom temelju, koji se rabi samo i/j