DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 426 —


skrajnje nužde u zaštitnim šumama i u šumama crnogorice na
krasu, a u šumama listačama samo onda, kada se radi neznatne
površine drugi način sječe upotrebiti ne može;


2. da će se takovom gospodarskom osnovom z. zajednica
Draganić oštetiti za mnogo milijuna;
3. da ta gospodarska osnova ne uvažuje gospodarstvene
potrebe i gospodarstvene prilike zem zajednice Draganić, radi
kojih je sastavljač te gosp. osnove, g. Dojko vic, navodno bio
prisiljen odabrati redoviti prebirni sjek; i
4. da se ta gospodarska osnova protivi mnogim važnim
pozitivnim ustanovama, naročito § 19. naputka za sastavak
gospodarskih osnova i programa, koji je izdan naredbom kr.
hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unut. poslove od 23 IV.
1903. broi 23.152.
Ad 1. Uvadjanje redovitog prebirnog sjeka u šumi z. z.
Draganić, ne samo da je u potpunoj protimbi sa današnjim stanjem
šumarske nauke, koja taj sjek u hrastovim šumama, isto
kao i naš uredjajni naputak (alin. 2. §. 19.), dozvoljava samo
tada, kada je šuma veoma malena, — nego će za tu šumu imati
sliedeće važne mane i poroke.


a) Iznakaženje šume do skrajnosti;
b) Golemo poskupljivanje i osporavanje svih šumskih radnja,
a naročito nadzora kod sječe i izvoza drva ; i


c) nemogućnost uživanja paše, ili ako se to uživanje po
tumačenju g. Dojkovića bude nastojalo omogućiti ogradjivanjem
zasadjenih čistina, tada će odavde po zemljišinu zajednicu nastati
skroz neopravdane i ogromne novčane žrtve i to tako velike,
da će one na daleko nadmašiti i samu vrijednost buduće
šume.


ad a) Redovitim prebirnim sjekom uz više ophodnjica
(4 ophodnjice svaka sa 22 godine), pretvoriti će se sadanja
lijepa, po vidu posve jednolična hrastova šuma, u dobi od 100
do 160 godina, u skroz nepravilnu šumu. Ona će već nakon


2. ophodnjice sadržavati tri debljinska razreda, koji će u malim
i najnepravilnijim. površinama biti medjusobno tako izpremješani,