DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 427 —


da če se na svakih 10 koračaja naići na druge debljinske razrede.
Ovdje će biti n. pr. 2-godišnja mlada kultura medju starim
hrastovima, a ondje u starijoj mladikovini; sada će se stara
hrastova stabla nalaziti u mladoj kulturi ili mladjoj sastojini, a
sada opet će se mlada kultura poput zaljeva, otoka ili poluotoka
zavući u staru ili stariju mladikovinu; konačno opet
stara u mladju ili posve mladu sastojinu i to tako izmjenice i
nepravilno, da će se u tom kaosu svatko teško snaći.


Uz četiri ophodnjice, kao što to g. Dojković predlaže, podvostručiti
će se taj kaos.


Da si čovjek ovo iznakaženje šume prebirnim sjekom može
što zornije pretstaviti, treba si samo predočiti, da će po navodu
g. Dojkovića svaka od tih ophodnjica trajati 22 godine,
da će dakle u svakoj ophodnjici biti 22 raznodobne, od 1—22
godine stare sastojinice.


Pošto se svake godine ima posjeći 1.440 hrastova i pošto
se na svakom mjestu, gdje je hrast stajao, imadu posaditi
biljke, to će se u onom slučaju, ako se bude htjelo postojećim
propisima udovoljiti i pošumljenjem izsječenih mjesta osjegurati
ponovni uzgoj šume, svake godine morati saditi biljke na 1.440
mjesta.


Tečajem prve ophodnjice saditi će se dakle biljke na
1.440X22 =31 680 mjesta, a isto toliko tečajem svake sliedeće
ophodnjice, a to kroz sve četiri ophodnjice znači sadnju
na ukupno 31.680 x 4== 126.720 mjesta.


Sve to će biti po starosti, debljini i po nepravilnim površinama
sastojina tako izpremješano sa pojedince ili rpimice stojećim
starim hrastovima, da se za pravo neće moći ni koraknuti,
a da se iz jednog debljinskog razreda ne predje u drugi
i da se do starih hrastova, kada se budu posjekli, ne će moći
doći kolima inače, nego da se kroz mladik prosjeku putevi.


Da bi takovo gospodarstvo bilo racionalno, to držim, da
niti najneiskusniji šumar, vježbenik ne će ustvrditi jedini g. Dojković
je pokušao i htio to dokazati prigodom izleta, nu nije mu
uspjelo uza svu njegovu neosporivu rječitost.