DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 428 —


Ta stvar se ima slično Icano sa posjednikom, koj ima sav
svoj posjed u jednom komadu, pa bi taj komasirani komad
htio zamjeniti sa bezbrojem manjih, po svira rudinama porezne
općine raštrkanim česticama, ili kada bi htio mjesto na jednom
komadu, posijati na 100 i više malih parcela izmjenice žito,
zob, ječam, kukuruz, korun, repu i t. d.


Kako bi takovo gospodarstvo bilo neamjestno i štetno,
tako je za hrast neumjestan i štetan prebirni sjek naprama
oplodnom i čistom sjeku, gdje se sječina niže do sječine, dobni
razred do dobnog razreda i to u pravilnim većim plohama od
jedne ili višegodišnjih sječina.


Ad b) Kako sam već naveo, je dalnja velika mana prebirnoga
sjeka poskupljenje i zakašnjivanje svih
šumski h radnj a (sječa, nadzor, sadnja itd.) a naročito u
poskupljenju nadzora sječe i izvoza drva. Kod prebirnoga naime
sjeka moraju se za namirenja redovitog godišnjeg etata, prebrati
veliki prostori, čega kod čistoga sjeka nema, a kod oplodnoga
sjeka, ako i jest ploština petero i višestruka od one čistoga
sjeka, ipak je nadzor stegnut i ograničen na stalnu površinu,
koja kroz 5 i više godina ostaje nepromjenjena, a uz
to godišnjom sječom redovitog etata (stanovitog broja stabala)
postaje od godine do godine preglednijom, a prema tome i za
nadzor lagljom.


Razlog poskupljivanja nadzora i zakašnjivanja svih radnja,
ima se kod prebirnoga sjeka tražiti u razštrkanosti nadzirati se
imajućega objekta, u pomanjkanju dostatnih nadzornih i radnih
sila, u vrlo neznatnoj površini pojedine, ali zato mnogobrojnih,
zasaditi i ograditi se imajućih čistinica.


Tako će n. pr, u toj budućoj prebirnoj šumi, kako ćemo
to poslije dokazati, kod sadnje tih mahh po čitavoj šumi raštrkanih
čistina, za svaka 84 radnika trebati 12 lugara za nadzor,
odnosno za svakih 7 radnika biti će potreban jedan lugar. Te
zasaditi se imajuće čistine imati će naime samo neznatne površine
od 20, 30, 40, 50, 60 do najviše 20()a hvati, pa kad bi
si lugar u partiju uzeo više od 7 radnika, morao bi se sa rad