DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 430 —


dana, dakle za cijeli i potpuni jedan mjesec prije, pošto tu


lugar smije uzeti u jednu partiju po 20 i više radnika, a ne


samo 7, kako će se to radi razštrkanosti zasaditi se imajućih


čistina, morati učiniti kod prebirnoga sjeka.


Nu ne samo, da se u prebirnoj šumi s pomanjkanja dostatnog
lugarskog osoblja, neobično dugo zatežu redoviti godišnji
kulturni poslovi, nego se tu opaža i vrlo osjetljivo poskupljivanje
svih radnja.


Troškovi za kulturne radnje rastu i povećavaju se neprestanim
seljakanjem radnika s jednoga mjesta sadnje na drugo,
a nadzorni troškovi time, što pojedini lugar radi razštrkanosti
zasaditi se imajućih mjesta i odavde nastajuće dangube, ne smije
k poslu uzeti više od 7 radnika.


*


Najprije ću obračunati troškove dangube, a zatim troškove
povećanog nadzora.
(Svršit će se).


Izvješće tajnika hrv.-slav. šumarskoga društva
0 djelovanju društvenog upravljajućeg odbora
u g. 191011.


Ovo izvješće pročitano je u XXXV. red. glavnoj društvenoj skup.´^
tini na 10. kolovoza t. g. nu radi pomanjkanja prostora, nismo ga
mogli đonjeti u prošlom broju ovoga lista, u kojem smo donjeli izvješće
0 toj skupštini (vidi stranu 337 o. 1.) pak stoga ga sada donašamo
naknadno.


To izvješće glasi:


Slavna skupštino!


Ostavljajuć daaas ovo mjesto, na koje me je prigodom prošlogodišnje
glavne skupštine povjerenje gg. skupštinara postavilo, smatram
si dužnošću upozoriti slavnu skupštinu u prvom redu na njeke
nedostatke naše hrvatske šumarske Struke, koji su u velike uzrokom,
da naš stručni rad nije onakav, kakav bi po mojem mnijenju morao biti.


Skoro će eto biti 40 godina što su se u kraljevini Hrvatskoj i
Slavoniji posjedovni odnošaji u pogledu šuma, usljed segregacije iz