DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Kr. kotarska oblast u Našicama.
Broj 1395? — 1911. dne 22. studenoga 1911.
Predmet: Cačinci z. z. prodaja stabala
iz zajedničkog posjeda* «´


Oglas dražbe.


Na temelju dozvole kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
u Zagrebu od 22. sieSnja 1911. broj 73753. razpisuje se ovime javna
dražba na pismene ponude vrhu 146 hrastovih stabala, zatim 4656 kruškovih,
grabovih, bukovih i briestovih stabala, sposobnih za tehničko
i gorivo drvo, a nalazećih se na zajedničkom posjedu z. z


Cačinci, koja će se u uredu kr. kotarske oblasti u Našicama dne 13. prosinca
u 11 sati prije podne po uredovnom satu obdržavati.
Obćeniti dražbeni uvjeti:


1. Dražba obdržavati će se lih primanjem pismenih ponuda, koje,
se do 11 sati prije podne gore opredieljenog dana kod ove kr. kotarske
oblasti predati imadu.
2. Kod gore spomenutih vrsti stabala prodaje se uz tehničko takodjer
sav gorivi materijal.
3. Ponude providjene biljegom od 1 K imadu biti obložene jamčevinom
od lO´/o od ponudjene svote, i to ili u ovozemnim državnim obveznicama
ili inim u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji zakonitu pupilarnu
sigurnost imajućim vriednostnim papirima.
4. U ponudi imade izrično navedeno biti, da su nudiocu dražbeni
uvjeti poznati i da im se u cijelosti podvrgava.
Potanki uvjeti mogu se za vrieme uredovnih sati svaki dan u uredu
ove kr. kotarske oblasti uvidjeti.
Kr, kotarski
predstojnik:
Mraović v. r.


z. br. 707.
Ogl


U biljevištu nadzorničtva za pošumljenje Krasa u Senju razpoloživo
je:
1,078.000 kom. 2, 3, 4 i 6 god. biljaka crnoga bora i 596.000
komada 3 i 4 god. biljaka omorike.
Ove će se biljke loco biljevište (u Sv. Mihovilu) dieliti bezplatno
općinama (upravnim, mjestnim i imovnim) i privatnim šumoposjednicima.
Kod podieljivanja biljaka uzeće se u prvom redu u obzir molitelji
s kraškog područja bivše vojne Krajine i Primorja.


Molbe, u kojima valja naznačiti broj, vrst i starost biljaka, te mjesto
i površina zemljišta, koje se kani zasaditi, imaju se neposredno ovamo
predložiti i to oni, koji kane biljke saditi ove jeseni, najkasnije do 10. studenog
1911. a oni pak, koji kane saditi na proljeće 1912. najkasnije do
polovice prosinca 1911.


U Zaigrebu, 28. listopada 1911.


Ban
kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.