DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 3     <-- 3 -->        PDF

RBOJ 12. U ZAGREBU, 1. P.ROS?NCA 1911. GOD. XXXV.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
ilanove I razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za 1 ugarski osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Šum. list« K 4u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 15 K; za pol stranice 9 K; za trećina stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Oproštaj.


Na poziv predsjedništva lirv.-slav. šumar, društva, preuzeo
sam godine 1908. sa brojem 11. ponajprije privremeno, a na
temelju zaključka društvenog upravljajućeg odbora od 19. prosinca
1908., definitivno uređivanje ovoga lista i njegovoga priloga
»Lugarskoga vijestnika«.


Toga posla prihvatio sam se sa mnogo ljubavi i sa stalnom
nadom, da će mi uspjeti oko toga našega jedinoga šumarskoga
časopisa okupiti dovoljan broj vrstnih suradnika, uz čiju potporu
da će mi biti moguće, list ne samo redovito izdavati, nego
ga takodjer podržavati na onoj visini, kako sam si ju ja umišljao
i kako se to od „jedinog" organa tako mnogobrojnog
društva i stališa, očekivati može.


U prvom smjeru uspio sam samo djelomično, pak ako sam
s toga htio da list izlazi redovito, morao sam ga često ne samo
uredjivati, nego za njega, a naročito za »Lugarski vijestnik«,
sam napisati i veći dio sadržaja.


Ako s toga ni u drugom smjeru nisam možda potpunoma
uspio, ne pada sva krivnja na mene, nego barem u njekom
dielu na očito mrtvilo, nehaj i nezadovoljstvo, koje je u zadnjim
godinama zavladalo medju velikim dielom šumara u našoj domovini.´


U takovim okolnostima morao sam uredjivanju lista posvetiti
ne samo svaki i slijednji čas, koji mi je preostao nakon
moga zvaničnoga rada, nego raditi i više, nego li sam to smio
bez uštrba na moje zdravlje.