DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 450 —


To me je ponukalo da sam društveni upravljajući odbor
u sjednici od lipnja t. g. umolio, da me izvoli čim prije riešiti
uredničkih dužnosti. Upravlj. odbor nije mogao toj mojoj zamolbi
odma udovoljiti i to obzirom na to, što je na izmaku bila perioda,
za koju je bio izabran, te je s toga morao izbor novoga
urednika prepustiti budućem, odnosno sada već izabranom
novom odboru, koji će taj izbor moći obaviti tek u svojoj
narednoj sjednici, koju će držati tečajem o. mj.


Ja sara s toga morao uredništvo zadržati sve do ovoga
zadnjega broja tekućega godišta, kojim se brojem podjedno
rastajem sa velecienjenim čitateljima lista. Prigodom toga
rastanka zahvaljujem im na njihovoj strpljivosti i blagoj kritici
mojega uredničkoga djelovanja, dočim onoj veleštovanoj gospodi,
koja su me pri tomu radu kao suradnici podupirali svojim umom
i perom, izrazujem moju naročitu blagodarnost uz usrdnu molbu,
da i nadalje marljivo suradjuju u ovom našem jedinom strukovnom
listu, a povrh toga da uznastoje i ostale, naročito
mladje sudrugove sklonuti, da i oni stupe u kolo suradnika, te
time s jedne strane olakšaju momu nasljedniku težak posao
uredjivanja lista, a s druge strane da izvrše dužnost, na koju
su koli kao članovi šumar, društva, toli kao članovi šumarske
struke i stališa pozvani i obvezani,


U Zagreb u početkom mjeseca prosinca 1911.


Ante Kern, kr. šumar, nadzornik.


Gospodarska osnova za sumu zem. zajednice
Draganić.


Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik.


(Svršetak).


Troškovi dangube.
Konstatujem prije svega, da će pri većem broju radnika
u partiji danguba biti veća, a pri manjem manja.
Danguba raste i pada dakle prema rastućem, odnosno padajućem
broju radnika: jer ako ima više radnika, brže će stano