DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 490 —


Dne 12. rujna t g. u večer prispio je u Vinkovce sa zagrebačiiim
brzim vlakom predsjednik spomenutog društva, Njegova Jasnost knez
Karlo Auersperg , vojvoda od Gotsche-a u pratnji svog ravnatelja,
čuvenog šumarskog stručnjaka i autoritata na polju šumarske otpreme i
tarifa (Trasportwesen), Leopolda H u f n a g 1 a.


Ostali članovi društva prispjeli su istu večer u l i sati sa posebnim
vlakom iz Budimpešte, a po nalogu Njegove Preuzvišenosti gosp. kr. ug.
ministra za poljodjelstvo, pratili su ih gg ministerijalni savjelnici Imre
C s i k, Eugen V a d a s: šumarski ravnatelj N a g y Vincze; šumarski savjetnik
Dragutin K a a n; te šumarski nadinžinir i pristav pokusne postaje
u Sčavnici Julius Roth , a od strane ugarskog šumarskog društva njegov
neumorni tajnik gosp. Dragutin B u n d


Dne l3. rujna krenuli su izletnici posebnim vlakom u 8h u jutro
pod vodstvom pretstojnika kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima, kr. šum.
nadsavjetnika Roberta Bokor a u srez Eadiševo, kamo su radi vrlo loših
mostova na pruzi Vinkovci—Brčka, koje stanje je u mjestnim listovima
već opetovno i opravdano žigosano bilo, — stigli tekar za 2 sata vožnje.
Tu su izvidjene naravnim načinom uzgojene 30—40 godišnje sastojine,
a u odjelu XIV. vidili su izletnici u takovoj sastojini izvedenu proredu.


Nakon toga povratili su se izletnici u Vrbanju, gdje je uzet maii
zajutrak. Od ovud krenuli su kolima u 4 sječine u srezu Sočna, a posije
toga u dvie sječine u srezu Boljkovo.


Kao svakog, tako su ovi naši hrastici bez premca (bilo je hrastova
do visine od 20 — 28 m bez ijedne grane i sa prsnim promjerom od
od 116—130 cm), zadivili naše odlične goste — bez iznimke same izvrstne
stručnjake. Uslied prijazne susretljivosti kupaca dotičnih sječina,
našli smo oborena dva hrasta sa l2 i 16 m* drva za tvorivo, te su si
naši mili gosti i sudrugovi brižno bilježili rezultate premjerbe ovih
stabala Divljenju ne bijaše kraja ni konca, te su konačno dva hrasta
fotografski snimljena


U ovim sječinama pomladio se naročito vazda mladi starosta šumarstva
— tek ove godine umirovljeni 72 godišnji dvorski savjetnik
Adolf vitez Guttenberg , kojega je zadivio uspravni uzrast naših hrastova
i njihova vanredna debljina.


Usporedjivanju sa inima već vidjenima hrastovim sastojinama a na
korist naših, nije bilo kraja ni konca i vazda smo čuli povike »nije onda
čudo, da se takvi hrastovi takorekući zlatom važu.«


Unatoč tome, što ove sječine u kojima je biela šuma već pred 3 5
godina izsječena, imaju mjestimice sklop od 0.2, a samo mjestimice tek 0 5
do 0.6 ili popriečno najviše 0.4, te stoga nepružaju ni laiku najpovoljniju
sliku, shvatili su vrstni stručnjaci prijašnju sliku ove šume pa su valjano
ocjenili ono, što je ocjeniti valjalo. Vodičem služila je ovdje na nalog
Njeg. Preuzvišenosti kr. ug. ministra za poljodjelstvo, po presv. g. ministerialnom
savjetniku Josipu Havas u sastavljena vjernapovjest investicionalne
zaklade, uz potanku naznaku polučenih utržaka i uporabe investicionalne
zaklade, uopće sve, što se je u tom obziru u statističkom pogledu reci
trebalo, ter temeljiti i svestrani opis vidjenih šuma, sastavljen po kr šumarskom
nadsavjetniku Robertu Bokoru .


Kako su naši m li gosti sve temeljito pratili, ter oba opisa dobro
proučili bili, preostalo je veoma malo za tumačiti, nu usprkos toga bilo