DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 451 —


viti posao obaviti, dakle i brže se seliti, a po tom i više dailgubiti,
nego kad ih je manje. Isto tako će pri istom broju
radnika seljakanje biti češće, ako su zasaditi se imajuće plohe
manje, a redje, ako su upitne plohe veće. Danguba ravna se
dakle prema broju zaposlenih radnika i veličini izvršiti se
imajućeg posla, odnosno prema veličini zasaditi se imajućih
čistina.


Ako pretpostavimo, da 1 radnik uz 6 sati dnevnoga rada
može zasaditi 200 komada 2 godišnjih biljka; da po svoj
šumi razštrkane čistine, u poprečnoj medjusobnoj udaljenosti od
2()0 metara, mjere poprečno 500° ili 180G m.; da za svako
selenje radnika s jednog mjesta sadnje na drugo, treba poprečno
7 minuta, naime 3 minute za prevaliti 200 m, a 4 minute
za spremanje prtljage i drugih stvari pri odlasku te dolasku
na lice mjesta; da zaslužba radnika, odnosno plaća lugara
iznosi dnevno po 2 K, pita se:


a) koliko sati će trebati n radnika, da zasadi 180D m.
sadeć biljke u udaljenosti od 1 metra, ili na Q m. po jednu
biljku;


b) koliko puta na dan će morati radnici seliti;


c) koliko iznosi ukupni gubitak vremena i novca; i


d) koliko iznosi taj gubitak u postotcima?


Odgovor:


ad a) Ako 1 radnik za 6 sati zasadi 200IZ! m, onda će


2 radnika za 6 sati zasaditi 4000 ra,


3 » > 6 » > 600^ m,


n » » 6 » » 200. n m,
pa se pita: koliko sati će raditi n radnika, ako hoće zasaditi
površinu od ISOD metara.
Prema gornjem postoji slijedeće razmjerje:
n radnika 6 sati 200n [2m
n „ X , 180 Gm


X : 6 = 180 : 200 n