DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 68 —


šumama, manjkaju stanoviti dobni razredi hrasta, a nekoji šu


marski stručnjaci iz Bavarske zahtjevaju, da bi se za neko


vrijeme sječa starodrevnih hrastova u Spessartu usporila, dok


dorastu mladje sastojine, a potreba na hrastovu drvo, da bi se


za te vrijeme pokrila povećanim uvozom, i tako pomanjkanju


dobnih razreda bar donekle doskočilo.


U bavarskim, pruskim, badenskim i hessenskim državnim
šumama, rade takodjer već kroz decenije na tom, da šumsko
uzgojnim i gojitbenim mjerama, koje se temelje na naravnom
pomladjivanju, omoguće uzgoj hrastovine, jakih dimezija i to
na temelju racionalnog uzgoja pričuvaka, a da kraj toga ophodnju
ne povise.


Naravno pomladjivanje hrasta, provadjaju na taj način, da
u žirovnim godinama ispod rodnih hrastova u jeseni prirede tlo,
a kad žir odpadne, da te hrastove posjeku Osim toga nalazimo
kod njih mjestimičnu sadnju žira, pod lakom zasjenom borovih
sastojina, koje su prije toga proredjeni bili, zatim sadnju žira
u bukovim sastojinama, koji se pomladjuju oplodnom sječom,
dakle svagdje gdje je to samo moguće, rabe sadnju žira, a u
odraslijim hrastovim sastojinama, osnivaju u svrhu zaštite tla,
gdje je to ikako moguće bukovu podstojnu sastojinu, i to
umjetnim ili naravnim načinom.


Kao sredstvo gojitbe, nalazimo često obrezivanje i kljaštrenje
hrastovih grana, a na stojbinama, gdje bukva od hrasta
brže raste, kljaštre i prevršuju bukovinu na korist hrasta.


Bukova podstojna sastojina, koja se nalazi ispod hrastovih
pričuvaka, ostaje pod njima i za vrijeme druge ophodnje, u svrhu
zasjenjivanja deblovine, a troškovi osnivanja bukove sastojine,
pokrivaju se predužitcima i medjutimnim užitcima. Osim što
bukva koristi hrastu zasjenom, koristi ona i time što svojim
lišćem proizvadja humus i popravlja to.


U tom pogledu je za razne pokuse i istraživanja još širom
otvoreno radno polje, a sveta je dužnost šumarstva, da se produkcija
tako ´plemenitog drva ne samo uzdrži, nego da se i
postignu načini, kako će se polučiti čim bolji uspjesi. Dakako