DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 70 —


Izkaz uplaćene članarine I. razreda u razdobju od 26. rujna l9ll
do 31. prosinca 1911. U ime dužne i tekuće članarine I razreda i upisnine
uplatiše: Brausil Makso 2 K 50 fil. Brausil Miroslav 30 K, Bokor Robert
10 K, Čmelik Vilim 10 K, Drnić Milan 10 K, Duduković Milan 10 K,
Fetvadieff Minko 9 K, Gjureković Milan lO K, Grdinič Nikola 2 ) K, Hohoss
Ivan 2 K 50 fil.. Jamssek Stjepan 2 K 50 fil, Jovanovac Antun 5 K,
Kundrat Emil 2 K 50 fil., Krcek Izidor 10 K, Krišković Lambert 10 K,
Kopp Dragutin 12 K, Konig Ivan 10 K, Laksar Dragutin 10 K, Lahner
Dragutin 2 K 50 fil., Lazić Jovo 10 K, Marianj Ivan 10 K, Mocnay
Dragutin 5 K. Mlinarić Eleazar 10 K, Matolnik Ivan 20 K, Marton Gjuro
2 K 50 fil., Majer Srećko 5 K, Mattherny Robert 12 K, Naglić Stjepan
10 K Ostoić Dušan 10 K, Peičić Obrad 10 K, Petrović Lazar lO K,
Fleša Nikola 5 K, Puk Mirko 10 K, Polović Gjuro lO K, Petroff Georgi
10 K, Raymann Stjepan 10 K, Rosmanith Albert 2 K 50 fil , Ružička
August 2 K 50 fil, Sever Dioniz 5 K, StaniČić Dane 10 K, Sztromszky
La islav 2 K 50 fil., Stanić Jovan 13 K 04 fil., Sutlić Slavko 15 K,
Steller Eduard 2 K 50 fil, Sztripszky August 12 K, Schaab Valentin
12 K, Thuranszky pl. Bela 2 K 50 fil, Turković Ernest 10 K, Tordony
Emil 2 K 50 fil , Tocauer Adolfo 10 K, Višnjić Milan 12 K, Zec Dušan
28 K, Zwikelsdorfer Ivan 10 K. Sveakupno 490 kruna 04 filira


Knjištvo.


Pohl. Grundziige einer Dienstpragmatik fiir Verwaltung grosserer
Giiter K 6.
Oestr. Holzhandelsusaucen mit den neuen Wiener-Ho]zhandelsusancen
K 2 50.
Kubelka: Die intens. Bewirtschaftung der Hochgebirgsforste. W.
Frick, Beč I, Graben 27.
Dr. Gjoko Jovanović: Nauka o uredjenju šuma. Štamparija Davidović
Beograd 1911.
Grubešić nadmjernik, Agrarne operacije u Dalmaciji za podignuće
ekonomije.
Charbula F.: Zur Reform der ostr. Staatsforstverwaltung Cijena
K 1-60. H Hitschman, Beč I. Schauspielergasse 6.
Diebel C : Gewohnheitsfehler in der Guterverwaltung K 7´40 u
istoj knjižari.


Frankel, Verstaatlichung der Grundrente K 2 0, u istoj knjižari.


Uredjenje šuma od prof. dr. H. Martina, HI. prošireno izdanje sa
7 slika. Berlin 1910.


Prof. Martin došao je prije 4 godine sa šum. akad. iz Ebersvvalda
kao nasljednik Judeichov na šumarsku akademiju u Tharaud, gdje je izdao
po treći put svoju gore spomenutu knjigu o uredjenju šuma.


Martinova knjiga našla je lijep prijem u šum. čitalačkoj publici, što
svjedoče mnoge lijepe kritike, koje su o knjizi u mnogim stručnim listovima
izašle


Jedan od najvažnijih stručnjaka na tom polju prol Guttenberg, izrekao
je 0 Martinovoj knjizi povoljan sud, na koji ćemo se i mi osloniti,
prikazujući u glavnom nova načela autorova na polju nauke o uredjenju
šuma.