DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 80 —


Obćeniti dražbe ii i uvjeti:


1. Dražba preduzeti če se lih primanjem pismenih ponuda, koje se
do 11 sati prije podne gore opredieljenog dana kod kr. kotarske oblasti
u Našicama predati imadu,
2. Ponude, providjene biljegom od 1 K imadu biti obložene jamčevinom
od 10"/^ od ponudjene svote i to ili u gotovom novcu ili u ovozemnim
državnim obveznicam ili inim u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji
zakonitu pupilarnu sigurnost imajućim vriednostnim papirima.
3 U ponudi imade izrično navedeno biti, da su nudiocu dražbeni
uvjeti poznati i da im se u cijelosti podvrgava.
Potanki uvjeti mogu se za vrijeme uredovnih sati svaki dan u uredu
ove kr. kotarske oblasti uvidjeti.
Kr. kotarski predstojnik:
Nlraović, v. r.


Broj 208 ex 1912.


Oglas dir»ažbe stabala.


Kod podpisanog gospodarstvenog ureda prodavati će se javnom
dražbom na dne 5. veljače 1912. u 10. sati prije podne putem pismenih
ponuda 3381 jelovih i smrekovih, 7.035 bukovih, te 706 stabala običnog
javora i 100 stabala javora rebraša sa ukupnom procjenbenom vrijednošću
od 101.897-46 K.


Biljegovane ponude, obložene 57o žaobinom, imadu biti predane kod


uručbenog zapisnika ovoga ureda do gore rečenog dana i sata.
Na kasnije prispjele i brzojavne ponude neće se uzeti obzir.
Obći i naposebni uvjeti mogu se za vrijeme uredovnih sati uviditi


kod ovoga ureda, te područnih kotarskih šumarija u Ogulinu, Plaškom,
Brinju, Drežniku, Senju i Modrušu, te će se takovi na zahtjev dostaviti
franko i bezplatno.


Šumsko-gospodarstveni ured ogulinske imovne općine.
U Ogulinu, dne 1^. siječnja 1912.


© ^ @


S JKc^ Šumsko sjemenje ^^^S S


M[ najveće klicavosti ^
^ dobavlja uz primjerenu cijenu ^


I JoiDinavska mtm m semeno lesnr^ i


g ^ društvo s. 0. j.^ g


^ C. Budejovice, Sumava ^^


n &


e@@ &&&@m& @#@@a©e m&me&B a@@


Uredjuje kr. žup. šum. nadz. Itoguslav Kusović. Tiskara V. .llbreclit. Zagreb.