DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (viesti i crtice) u Šumar, listu


I Lug vijestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici:
a) za izvorne sastavke 5*0 K;
b) za prevode 3.5 K; i
c) za prepisane stvari 2-0 K.
Povrh toga <5e se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u


Icoje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba, ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenoga časopisa, po društvenom
upravi]ajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


Objava.


Naredbe i načelne rješitbe tičuće se šumarstva neće se u buduće
tiskati kao sastavni dio »S. L, nego će se iste po želji mnogih članova,
kad ih se dosta nakupi otisnuti kao posebni prilog »S. L.«, kojega će
članovi moći izvaditi i posebno uvezati dati. tfmoljavamo stoga gg. članove,
da nam zanimive i važne rješitbe i naredbe svojih predpostavljenih
oblastih priobće, ili da nam naznače broj i dan izdanja istih, da ih možemo
od dotične oblasti zatražiti. Uredničtvo,


SADRŽAJ, strana
Uzgoj i sadnja crnogorice u srednjem i visokom gorju. Piše


M. Marinović. (Svršetak) . . . .^ 41—50
0 uzgoju hrastovine u Češkoj. Piše V. Č. (prevod) . . . 51—69
Osobne vijesti: Imenovanja — Umro 69
Društvene vijesti: Zakladi u spomen Andrije Borošića. —
Pripomoćnoj zakladi (K6roskeny). — Izkaz uplaćene članarine
I. razreda u razdobju od 26. rujna 1911. do 31.
prosinca 1911 69—70


Knjištvo 70—73


Različite vijesti: Ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.
— Šumarski državni izpit u Budimpešti. —
Dvije zakonske osnove —^ Reorganizacija šumske uprave
u Bosni i Hercegovini. — Šumarska akademija u Zagrebu
i bosanska vlada. — Projekti ugarske vlade za unapredjenje
gospodarstva. — Prodaja vlastelinstva kneza
Sch>iumburg-Lippe u Virovitici. — Dobro Stažeman prodano.
— Tvornica tanina u Županji. — »Drina« d. d.
za eksploitaciju šuma u Bosni i Hercegovini. — F. Jergitsch
& Sohne 73—77


K pitanju šum. terminologije: 1. Izvadak iz dopisa kr. zem.
šum. nadz. u m. Vatroslava Eačkog. — 2. Dopis g. dr.
Ugrenovića Aleks. ml. — 3. Objava uredničtva . . . 77—79


Oglasi 79—80