DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 10     <-- 10 -->        PDF

-- 88 ^


1. Sklapaju ria bečkoj burzi u koliko ugovaratelji nisu
i z r i č n 0 ustanovili kakove druge uvjete.
2. Na trgovačke poslove, sklopljene izvan bečke burze, ali
samo onda, ako se kod sklapanja dotičnoga posla izričito istakne
da za taj posao vrijede uzance bečke burze.
Osim ovdje navedenih uzanca, neimaju za poslove s drvom
vrijednost i tzv. „uzance bečke burze ustanovljene za trgovinu
sa robom".


§ 2. Zaključn i lis t (Prihvatno pismo, Schluss-brief)
gledesklopljenetrgovine.


Kod ustmeno ugovorenih trgovačkih posala ovlašten je svaki
od ugovaratelja da u roku od osam dana, — iza kako je posao
sklopljen — zatraži izmjenu zaključnih listova, glede utanačene
trgovine. Zaključni listovi izmijenjuju se tako, da ona stranka,
koja izmjenu trgovačkih zaključnih listova zahtjeva, od svoje
strane podpisani zaključni list odašalje, na što druga stranka
najkašnje u roku od osam dana imade odaslati odgovor, t. j .
podpisani prihvatni list.


§ 3. Kategorije i vrsti drveća.


U glavnom se razHkuje drvo četinjača i drvo listača.


Po tvrdoči se luče vrsti drva u vrlo tvrde, tvrde, srednje
tvrde, meke i vrlo meke.


Od vrsti drveća koje se mnogo rabe, spada medju vrl o
tvrd e vrsti : ebanovina, šimšir, kalina, dren, česmika, crni
trn, glog, badem, pas-dren. Medju tvrde vrs ti: bagrem,
grab, dud, šljiva, divlja trešnja, mukinja, bukva, hrast, cer, jasen,
javor, orah, crni orah, jabuka, kruška, tisa. Srednj e tvrd e
vrsti : brijest, pitomi kesten, jarebika, sremza, klekovina.
Mek e vrsti : ariš, breza, joha, divlji kesten, crni bor, bijeli
bor, smreka, jela, iva. Vrlo meke vrsti: jasika, limba,
borovac, vrbe, topole, lipa.


Kad se u trgovačkim poslovima ´govori o mekom drvu,
razumijeva se pod tim samo smrekovina i jelovina. Ako je zaključen
posao »za meko drvo", to je prodavaoc ovlašten, da dobavi
isključivo smrekovo ili isključivo jelovo drvo, ili pako po vla