DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 116 —


Kulturni tehničari upozoravaju se na to, da im zavod može
pružiti sigurne podloge za njihove radnje istraživanjem i konstatiranjem
fizikalnih osebujnosti dotičnog tla.


Šumar i pako trebat će podatke, koje im zavod može pružiti na
temelju iztraživanja prigodom izradjivanja gospodarskih osnova, osobito
s obzirom na izbor vrsti drveća kod novog pošumljivanja, N. Nov.


Osiguravanje šuma proti požaru. Osiguravanje šuma protiv požara
ima cilj da naknadi štetu vlasnicima šuma, koje je uništila vatra, ili da
mu dade potrebne troškove za pošumljivanja zemljišta opustjelog poslije
požara. Poznato je, koliko su česti požari po šumama, ili u proljeće kad
je vjetar silan, ili u ljeto za vrijeme suše. U Njemačkoj, Belgiji, Sjedinjenim
Državama, u Norveškoj i u Švedskoj pa i kod nas, štete prouzrokovane
požarom tako su ozbiljne, da se smatralo potrebom da se prouče
mjere za sprječavanje štete. Ipak je teško ocijeniti pomoću statističkih
podataka učestalost požara i ozbiljnost štete prouzrokovane požarom u
šumama, to jest, ovih dvaju stvari, koje objašnjuju potrebu osiguranja.
Njemačka je jedna od rijetkih zemalja, koja u tom pogledu ima točnu
i podrobnu statistiku.


Vlastnici su šuma potaknuti još dvjema stvarima, da cijene ovu
vrstu osiguranja: najprije broj željezničke mreže i industrijalnih poduzeća
podignutih blizu šuma uvećava se svake godine, i prema tome, opasnost
od požara postaje sve veća. U drugom redu, pošumljivanje neobradjenog
zemljišta vrši se ponajčešće time, što se sade jele, borovi i druge crnogorične
biljke, koje su kao što je poznato zapaljivije no ostale vrsti drveća.


Da se dakle predusretne čestim i osjetljivim štetama od požara, to
ne samo privatna družtva nego i njekoliko javnih zavoda za osiguranje
vrše sad u Njemačkoj i osiguranje protiv požara u šumama. Taksa je
odredjena prema tisućama od osigurane šume i varira od 0.25 do 47o.
Na primjer za drveće bez smole ili drveće visokoga stabla plaća se taksa od
0,25 do 0,80 na tisuću, dok za mlađu šumu ili za mješovite šume sa
smolastim ili bezsmolastim drvećem taksa varira od 0,60 do 1,60 na tisuću
Za smolasto drveće taksa se odredjuje i prema starosti drveta. Na primjer,
ako je drveće mladje od 8 godina, taksa varira od 3—4 na tisuću, dok
medjutim za drveće od 40 godina taksa je manja: ona iznosi 0.5 do 1,5
na tisuću. Pošto iz godine u godinu mogu nastupiti znatne promjene u
broju nesretnih slučajeva i u višku štete, potrebno je da se osiguravajuća
družtva ograniče na stalan broj osiguranika Zato ugovori važe za razmak
od 10 godina. Ako osiguranik neće da se osigura na tako dugo vrijeme,
on ima da plati veću taksu. Napokon valja spomenuti, da se taksa za
osiguranje povisuje, ako se pored šume nalazi željeznica. Obzor.


Množina radnje koju drveće za doba vegetacije obavlja, je vrlo
velika. Znanstvenim istraživanjem ustanovljeno je, da hrast srednje veličine
za vrijeme odkad prolista, pa dok mu list ne opadne, ispari kroz
lišće oko 123 000 litara vode. Prema tome si možemo lahko predstaviti,
kako veliki upliv imade šuma na izjednačivanje isparivanja oborina, ^
prema tomu i za cjelokupnu cirkulaciju vode,