DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

118


Broj III. A. 15 ex. 1912


Oglas.


Sa zemaljskog rasadnjaka za uresno bilje u Božjakovini raspačati


će se ovoga proljeća slijedeće šumsko i uresno bilje


Cijena za


Starost


Visina sto jedan


Vrst bi 1 i n a u go


brpj
u ctm. kom. kom


dinama


K f. K f.


1. Javor (Acer negundo)
5 200-400 20 30
2. Žesljika (Acer tataricum)
4 100—150 6 08
3. Kesten divlji (Aesculus hippocastanus . 3 100 5 08
4. Amorfa grmolika (Amorfa fruticosa) . 4 150 15 20
5. Aralia trnovita (Aralia spinosa) .. . 5 150—250 30 40
6. Žutika (Berberis) razne vrsti ... . 4 50—100 5 06
7. Caragana arborescens
4 100—200 15 20
8. Carya razne vrsti
4 40—100 — 15
9. Catalpa razne vrsti
5 150—200 30 35
10. Tunja japanska (Cydonia japonica) . 4 80 — 100 8 10
11. Drijen (Cornus) razne vrsti ... . 5 100—150 20 30
12. Deutzia razne vrsti
5 100—150 20 30
13. Evonimus europeus
4 100—150 5 06
14. Forsithia viridisima
5 100 — 30
15. Glycine (Vistaria) cinensis ... . 5 100—150 — 50
16. Oslez (Hibiscus syricus)
5 80—100 25 30
17.
Orah (Juglaus) razne vrsti ... . 5 180—250 — 40
18.
Kalina, (Ligustrum) razne vrsti .. . 4 100—150 8 10
19.
Kozja krv (Lonicera) razne vrsti . . 5 100—150 20 25
20.
SikSkobotovina (Phyladelphus) razne
vrsti 5 120—150 20 25
21.
Topola talijanska (Pupulus pyramidalis) 5 200 — 350 30 40
22.
Pterocarija razne vrsti 5 60—100 -30
23.
Sophora japonica 4 lOO 10
24.
Sorbus aucuparia . 4 150—200 — 15
25. Surufica kalinovinska (Spiraea opulifolia) 5 150-200 20 25
26 Suručica (Spiraea) razne vrsti .. . 4 50 150 20 25
27.
Syringa vulgaris 3 50— 80 5 06
28.
Metljika (Tamarix) razne vrsti .. . 5 60 — 120 30 40
29.
Lipa (Tilia parvifolia) 4 150 15 20
30.
Veigelia razne vrsti 5 70—100 30 35
Ornogorica


31.
Smrekuša zapadna (Thuya occidentalis) 5 60—100 30.— —"40
32.
Smrekuša istočna (Thuya orientalis) . 5 60—100 30— —"40
Naručbe na te biljke prima: Ravnateljstvo zemaljskog dobra u Božjakovini,
koje će iste odpremati onim redom, kako će narvčbe stizati,